Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Construction Products Europe

Id-nummer i registret: 48010783162-91
Registreringsdag: 2010-02-01 18:43:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-22 12:04:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-23 10:42:51


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Construction Products Europe
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.construction-products.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christophe SYKES
Befattning: Director General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christophe SYKES
Befattning: Director General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Boulevard du Souverain  68
1170 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 645 52 07
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Jean-Marie VAISSAIRE - President
Heimo SCHEUCH - Vice-President
Libero RAVAIOLI - Senior Vice-President
Christophe SYKES - Director General
Oscar NIETO - Sustainable Construction Manager
Catherine STOCKWELL - Communications Officer
Marie-France BAIRE - Office Manager

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Construction Products Europe (formerly CEPMC) is a European confederation of national "umbrella" organisations and was founded in 1988.
A typical Member federates a large number of national associations, which, together, cover all kinds of construction materials and building products, be they mineral, wood, plastic or metal-based.

Construction Products Europe represents the interests of its Members at a European level and deals primarily with horizontal issues. These will vary but currently include the implementation of the Construction Products Directive, fire protection in construction, the environment and raw materials. It provides contact for its Members with European governmental institutions as well as with other construction industry associations: architects, contractors, developers, etc. It also liaises with European construction materials sectorial organisations, the majority of which have joined Construction Products Europe as Associate Members.

Construction Products Europe monitors European legislative, administrative and economic measures affecting the construction materials and building products industry, and ensures, whenever possible, that the industry's interests are taken into account. To achieve this, it strives to obtain from its Members consensual industry views on important pan-European issues.

On 5th June 2013, Construction Products Europe represents 22 ordinary members and 31 associate members (list available on our web site).
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Oscar NIETO SANZ 2014-04-25 2015-04-22
CHRISTOPHE SYKES 2014-04-25 2015-04-22

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- CPR
- Ecodesign
- Competitiveness of construction
- Resource efficiency

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Construction Products Europe is a member of:
- the Non Energy Extractive Industry Panel (NEEIP)
- the European Committee for Standardization (CEN)
- the Eco Platform

Construction Products Europe is also a partner of the European Construction Forum (ECF).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 300000  € och < 350000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Annual Budget : between 450000 and 500000 EUR

All revenues come exclusively from membership fees

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.