Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Construction Products Europe

Id-nummer i registret: 48010783162-91
Registreringsdag: 01/02/2010 18:43:44

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/01/2015 15:19:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/01/2015 15:19:32
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/01/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Construction Products Europe

AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Boulevard du Souverain, 68
1170 Brussels
BELGIEN

(+32) 2 645 52 07

    Juridiskt ansvarig

Christophe SYKES

Director General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christophe SYKES

Director General

    Mål och uppdrag

Construction Products Europe (formerly CEPMC) is a European confederation of national "umbrella" organisations and was founded in 1988.
A typical Member federates a large number of national associations, which, together, cover all kinds of construction materials and building products, be they mineral, wood, plastic or metal-based.

Construction Products Europe represents the interests of its Members at a European level and deals primarily with horizontal issues. These will vary but currently include the implementation of the Construction Products Directive, fire protection in construction, the environment and raw materials. It provides contact for its Members with European governmental institutions as well as with other construction industry associations: architects, contractors, developers, etc. It also liaises with European construction materials sectorial organisations, the majority of which have joined Construction Products Europe as Associate Members.

Construction Products Europe monitors European legislative, administrative and economic measures affecting the construction materials and building products industry, and ensures, whenever possible, that the industry's interests are taken into account. To achieve this, it strives to obtain from its Members consensual industry views on important pan-European issues.

On 27th January 2015, Construction Products Europe represents 23 ordinary members and 30 associate members (list available on our web site).

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

- Construction Product Regulation
- Resource Efficiency opportunities in the building sector

Publications 2014
- Ecodesign Position Paper (06/01/2014)
- Position Paper on the Market Surveillance (24/03/2014)
- EOTA – Implementation of the CPR Position Paper (28/11)
- Position paper on reuse of construction products (19/12)

Events 2014
- Sustainability Assessment Methodologies Workshop (04/03)
- China Delegation visit at Construction Products Europe (25/04)
- Workshop on the exchange of information across the supply chain (30/04)
- How to establish good working relationship with new MEPs Workshop (27/06)
- Sustainability Assessment Workshop (14/10)


 

High Level Forum Construction 2020

Standing Committee on Construction (SCC)

Nej

EP Urban Intergroup

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 2  

2

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Energi
  • Folkhälsa
  • Forskning och teknik
  • Inre marknaden
  • Konkurrens
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

Ordinary members (23)
- Fachverband Steine-Keramik (Austria)
- Belgian Construction Materials Producers (Belgium)
- Federation of Danish Building Industries (Denmark)
- Finnish Association of construction Product Industries (Finland)
- French Association of Construction Products Industries (France)
- German Buidling Materials Association (Germany)
- Buidling Materials Federation (Ireland)
- Federation of Industyries, Products, Systems and Services for Construction (Italy)
- Dutch Association for Construction Supply (Netherlands)
- Construction Products Norway (Norway)
- Spanish Confederation of Construction Product Producers' Assocations (Spain)
- Swedisch Building Material Producers Association (Sweden)
- Association of Swiss Aggregate and Concrete Industry (Switzerland)
- Association of Turkish Construction Material Producers (Turkey)
- Construction Products Association (United Kingdom)
- European Confederation of Woodworking Industries (CEI-BOIS)
- European Cement Association (CEMBUREAU)
- European Ceramic Industry Association (CERAME-UNIE)
- European Concrete Platform (ECP)
- European Calcium Silicate Products Association (ECSPA)
- European Plastics Converters (EuPC)
- European Insulation Manufacturers Association (EURIMA)
- European metals alliance for recyclable & sustainable buildings (METALS FOR BUILDINGS)

Associate Members (30)
- European Federation for Precast Concrete (BIBM)
- European Tool Committee (CEO)
- European Aluminium Association (EAA)
- European Autoclaved Aerated Concrete Association (EAACA)
- European Association for External thermal insulation composite systems (EAE)
- European Asphalt Pavement Association (EAPA)
- European Consortium ofj Anchors Producers (ECAP)
- European Copper Institute (ECI)
- European Federation of Concrete Admixture Associations (EFCA)
- European Federation for Construction Chemicals (EFCC)
- European Federation of Fibfe-Cement Manufacturers (EFFCM)
- European Mortar Industry Organisation (EMO)
- European PVC Window Profile and Related Building Products Association (EPPA)
- European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO)
- European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS)
- European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER)
- Association of European Gypsum Industries (EUROGYPSUM)
- European Waterproofing Association (EW)
- European Expanded Clay Association (EXCA)
- European Extruded Polystyrene Insulation Board Association (EXIBA)
- Federation of European Window and Curtain Wall Manufacturers' Association (FAECF)
- Association of the European Adhesive & Sealant Industry (FEICA)
- Europe's Manufacturers of Building, Automotive and Solar-Energy Glass (GLASS FOR EUROPE)
- Industrial Minerals Association (IMA-EUROPE)
- European Engineering Industries Association (ORGALIME)
- Association of Plastics Manufacturers in Europe (PLASTICSEUROPE)
- European Association for Panels and Profiles (PPA-EUROPE)
- European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA)
- European Aggregates Association (UEPG)

Construction Products Europe is a member of:
- the Non Energy Extractive Industry Panel (NEEIP)
- the European Committee for Standardization (CEN)
- the Eco Platform

Construction Products Europe is also a partner of the European Construction Forum (ECF).

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Annual Budget : between 450000 and 500000 EUR

All revenues come exclusively from membership fees

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.