Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

OCEANA

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 47937943241-80
Data rejestracji: 18/02/2010 12:52:06

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 18/06/2015 13:18:09
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 17:46:01
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

OCEANA

FOUNDATION

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

LEGANITOS, 47 6
28013 MADRID
HISZPANIA

(+34) 911440880

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Lasse Gustavsson

OCEANA VICE PRESIDENT, EUROPE

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Nicolas Fournier

Policy Advisor

    Cele i zakres obowiązków

Oceana, founded in 2001, is the largest international organization focused on ocean conservation. Oceana campaigns to protect and restore the world’s oceans. Our teams of marine scientists, economists, lawyers and advocates win specific and concrete policy changes to reduce pollution and to prevent the irreversible collapse of fish populations, marine mammals and other sea life. Global in scope and dedicated to conservation, Oceana has campaigners based in North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA), Europe (Madrid, Spain; Copenhagen, Denmark; Brussels, Belgium), Central America (Belize) and South America (Santiago, Chile).

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

EU Fisheries and marine policies, in particular Common Fisheries Policy, and Nature/Environmental legislation in the marine environment

available on our website: www.oceana.org


 

Nie

Nie

MEG, MSCG, MAC,

Nie

Nie

Oceana is an international organisation focusing on Oceans conservation and protection. The main general fields of campaigning activities include, marine pollution, prevention of harmful fisheries in EU and non-EU waters, climate change and acidification, protection of marine vulnerable species, ocean research development, the establishment of marine protected areas, the development of renewable energy from the sea.
Oceana in Europe is involved as stakeholder in several EU wide processes such as the Common Fisheries Policy Reform, the implementation of the EU Habitats and Species Directive as well as the implementation of the European Marine Strategy Directive.

Oceana offices in Europe monitor the development of the EU legislation and policies in the above mentioned fields as well as interact with the European Commission services and the European Parliament with a view to promoting EU policies and legislation aimed at setting high level of marine habitats and biodiversity protection as well as ensuring effective implementation of existing legislation. Oceana is an active stakeholder in EU oriented decision making processes promoted by the European Commission and the European Parliament

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 3  

3

2,2

During the sailing season we have more people working as a crew of the boats.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
NICOLAS FOURNIER 03/12/2014 01/12/2015
Ilaria Vielmini 11/09/2014 09/09/2015
Vanya Kunera VULPERHORST 03/12/2014 01/12/2015
Agnieszka Lisik 26/03/2015 24/03/2016
Andrzej Białaś 22/04/2015 20/04/2016
Gustafsson Lars 09/12/2014 05/12/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • handel
 • polityka regionalna
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

29

Fundacion Oceana in Brussels(4)

 • BELGIA
 • DANIA
 • HISZPANIA

Oceana in Europe (Spain; Belgium; Denmark) are part of the Oceana international network having several Offices around the world as follows:
North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA)and South America (Santiago, Chile and Belize city, Belize)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

3 214 111 €

558 985 €

 €

557 907 €

LIFE+

0 €

0 €

1 078 €

2 655 126 €

129 297 €

2 525 829 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
Lasse Gustavsson