Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

OCEANA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 47937943241-80
Data rejestracji: 10-02-18 12:52:06

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-22 10:11:06
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-22 10:11:06


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: OCEANA
Nazwa skrócona:
Status prawny: FOUNDATION
Strona internetowa: http://www.oceana.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  XAVIER PASTOR
Pełniona funkcja: OCEANA VICE PRESIDENT, EUROPE

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Nicolas Fournier
Pełniona funkcja: Policy Advisor

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: LEGANITOS, 47 6  47
28013 MADRID
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 911440880
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: AT PRESENT OCEANA HAS THREE OFFICES IN THE EUROPEAN UNION: AN OFFICE IN MADRID (SPAIN), AN OFFICE IN COPENHAGEN (DENMARK) AND OTHER OFFICE IN BRUSSELS (BELGIUM)

Contact details

Oceana, Madrid, Spain
Leganitos 47 - 6
28013 Madrid, Spain
phone: + 34 911 440 880
fax: + 34 911 440 890
email: europe@oceana.org


Oceana Brussels, Belgium
Rue Montoyer 39
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 513 22 42
email: brussels@oceana.org

Oceana Baltic
Nyhavn 16.
1051 Copenhagen, Denmark
Tel:+45 33151160
E-mail: baltic@oceana.org

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Oceana, founded in 2001, is the largest international organization focused on ocean conservation. Oceana campaigns to protect and restore the world’s oceans. Our teams of marine scientists, economists, lawyers and advocates win specific and concrete policy changes to reduce pollution and to prevent the irreversible collapse of fish populations, marine mammals and other sea life. Global in scope and dedicated to conservation, Oceana has campaigners based in North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA), Europe (Madrid, Spain; Copenhagen, Denmark; Brussels, Belgium), Central America (Belize) and South America (Santiago, Chile).
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 29
Informacje uzupełniające: During the sailing season we have more people working as a crew of the boats.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Javier Lopez Santiago 14-03-08 15-03-06
Agata Mrowiec 14-09-09 15-07-03
Maria Jose Cornax Atienza 14-03-08 15-03-06
Agnieszka Lisik 14-03-20 15-03-18
Ilaria Vielmini 14-09-11 15-09-09
Vanya Kunera VULPERHORST 13-12-05 14-12-03
NICOLAS FOURNIER 13-12-10 14-12-03
Allison Leigh Perry 14-03-07 15-03-05

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Oceana is an international organisation focusing on Oceans conservation and protection. The main general fields of campaigning activities include, marine pollution, prevention of harmful fisheries in EU and non-EU waters, climate change and acidification, protection of marine vulnerable species, ocean research development, the establishment of marine protected areas, the development of renewable energy from the sea.
Oceana in Europe is involved as stakeholder in several EU wide processes such as the Common Fisheries Policy Reform, the implementation of the EU Habitats and Species Directive as well as the implementation of the European Marine Strategy Directive.

Oceana offices in Europe monitor the development of the EU legislation and policies in the above mentioned fields as well as interact with the European Commission services and the European Parliament with a view to promoting EU policies and legislation aimed at setting high level of marine habitats and biodiversity protection as well as ensuring effective implementation of existing legislation. Oceana is an active stakeholder in EU oriented decision making processes promoted by the European Commission and the European Parliament

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • energia
 • handel
 • polityka regionalna
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 29
Liczba organizacji członkowskich: 1
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Fundacion Oceana in Brussels (4 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA
 • DANIA
 • HISZPANIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Oceana in Europe (Spain; Belgium; Denmark) are part of the Oceana international network having several Offices around the world as follows:
North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA)and South America (Santiago, Chile and Belize city, Belize)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 3 174 263
w tym środki publiczne: 1 296 779
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 356 172
- ze źródeł krajowych: 250 155
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 667 551
other : 22 901
z innych źródeł: 1 877 484
- darowizny: 27 484
- składki członkowskie: 1 850 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 200000  €–250000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
Xavier Pastor