Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

OCEANA

Identifikavimo numeris Registre: 47937943241-80
Registracijos data: 10.2.18 12.52.06

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 15.1.22 09.39.10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 15.1.22 09.39.10


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: OCEANA
Akronimas:
Teisinis statusas: FOUNDATION
Svetainė: http://www.oceana.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lasse Gustavsson
Pareigos: OCEANA VICE PRESIDENT, EUROPE

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Nicolas Fournier
Pareigos: Policy Advisor

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: LEGANITOS, 47 6  47
28013 MADRID
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 911440880
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: AT PRESENT OCEANA HAS THREE OFFICES IN THE EUROPEAN UNION: AN OFFICE IN MADRID (SPAIN), AN OFFICE IN COPENHAGEN (DENMARK) AND OTHER OFFICE IN BRUSSELS (BELGIUM)

Contact details

Oceana, Madrid, Spain
Leganitos 47 - 6
28013 Madrid, Spain
phone: + 34 911 440 880
fax: + 34 911 440 890
email: europe@oceana.org


Oceana Brussels, Belgium
Rue Montoyer 39
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 513 22 42
email: brussels@oceana.org

Oceana Baltic
Nyhavn 16.
1051 Copenhagen, Denmark
Tel:+45 33151160
E-mail: baltic@oceana.org

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Oceana, founded in 2001, is the largest international organization focused on ocean conservation. Oceana campaigns to protect and restore the world’s oceans. Our teams of marine scientists, economists, lawyers and advocates win specific and concrete policy changes to reduce pollution and to prevent the irreversible collapse of fish populations, marine mammals and other sea life. Global in scope and dedicated to conservation, Oceana has campaigners based in North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA), Europe (Madrid, Spain; Copenhagen, Denmark; Brussels, Belgium), Central America (Belize) and South America (Santiago, Chile).
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 29
Papildoma informacija: During the sailing season we have more people working as a crew of the boats.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Javier Lopez Santiago 14.3.8 15.3.6
Gustafsson Lars 14.12.9 15.12.5
Agata Mrowiec 14.9.9 15.7.3
Maria Jose Cornax Atienza 14.3.8 15.3.6
Agnieszka Lisik 14.3.20 15.3.18
Vanya Kunera VULPERHORST 14.12.3 15.12.1
NICOLAS FOURNIER 14.12.3 15.12.1
Allison Leigh Perry 14.3.7 15.3.5
Ilaria Vielmini 14.9.11 15.9.9

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Oceana is an international organisation focusing on Oceans conservation and protection. The main general fields of campaigning activities include, marine pollution, prevention of harmful fisheries in EU and non-EU waters, climate change and acidification, protection of marine vulnerable species, ocean research development, the establishment of marine protected areas, the development of renewable energy from the sea.
Oceana in Europe is involved as stakeholder in several EU wide processes such as the Common Fisheries Policy Reform, the implementation of the EU Habitats and Species Directive as well as the implementation of the European Marine Strategy Directive.

Oceana offices in Europe monitor the development of the EU legislation and policies in the above mentioned fields as well as interact with the European Commission services and the European Parliament with a view to promoting EU policies and legislation aimed at setting high level of marine habitats and biodiversity protection as well as ensuring effective implementation of existing legislation. Oceana is an active stakeholder in EU oriented decision making processes promoted by the European Commission and the European Parliament

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Vidaus rinka
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 29
Narių organizacijų skaičius: 1
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Fundacion Oceana in Brussels (4 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • DANIJA
 • ISPANIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Oceana in Europe (Spain; Belgium; Denmark) are part of the Oceana international network having several Offices around the world as follows:
North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA)and South America (Santiago, Chile and Belize city, Belize)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 3 174 263
viešųjų lėšų dalis: 1 296 779
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 356 172
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 250 155
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 667 551
other : 22 901
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 877 484
- dovanotos lėšos: 27 484
- narystės mokesčiai: 1 850 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Xavier Pastor