Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

OCEANA

Идентификационен номер в Регистъра: 47937943241-80
Дата на регистрация: 10-2-18 12:52:06

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-22 10:11:06
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-22 10:11:06


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: OCEANA
Инициали:
Правен статут: FOUNDATION
Уебсайт: http://www.oceana.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  XAVIER PASTOR
Длъжност: OCEANA VICE PRESIDENT, EUROPE

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Nicolas Fournier
Длъжност: Policy Advisor

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: LEGANITOS, 47 6  47
28013 MADRID
ИСПАНИЯ
Телефонен номер: (+34) 911440880
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: AT PRESENT OCEANA HAS THREE OFFICES IN THE EUROPEAN UNION: AN OFFICE IN MADRID (SPAIN), AN OFFICE IN COPENHAGEN (DENMARK) AND OTHER OFFICE IN BRUSSELS (BELGIUM)

Contact details

Oceana, Madrid, Spain
Leganitos 47 - 6
28013 Madrid, Spain
phone: + 34 911 440 880
fax: + 34 911 440 890
email: europe@oceana.org


Oceana Brussels, Belgium
Rue Montoyer 39
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 513 22 42
email: brussels@oceana.org

Oceana Baltic
Nyhavn 16.
1051 Copenhagen, Denmark
Tel:+45 33151160
E-mail: baltic@oceana.org

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Oceana, founded in 2001, is the largest international organization focused on ocean conservation. Oceana campaigns to protect and restore the world’s oceans. Our teams of marine scientists, economists, lawyers and advocates win specific and concrete policy changes to reduce pollution and to prevent the irreversible collapse of fish populations, marine mammals and other sea life. Global in scope and dedicated to conservation, Oceana has campaigners based in North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA), Europe (Madrid, Spain; Copenhagen, Denmark; Brussels, Belgium), Central America (Belize) and South America (Santiago, Chile).
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 29
Допълнителна информация: During the sailing season we have more people working as a crew of the boats.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
NICOLAS FOURNIER 13-12-10 14-12-3
Agnieszka Lisik 14-3-20 15-3-18
Javier Lopez Santiago 14-3-8 15-3-6
Allison Leigh Perry 14-3-7 15-3-5
Vanya Kunera VULPERHORST 13-12-5 14-12-3
Maria Jose Cornax Atienza 14-3-8 15-3-6

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Oceana is an international organisation focusing on Oceans conservation and protection. The main general fields of campaigning activities include, marine pollution, prevention of harmful fisheries in EU and non-EU waters, climate change and acidification, protection of marine vulnerable species, ocean research development, the establishment of marine protected areas, the development of renewable energy from the sea.
Oceana in Europe is involved as stakeholder in several EU wide processes such as the Common Fisheries Policy Reform, the implementation of the EU Habitats and Species Directive as well as the implementation of the European Marine Strategy Directive.

Oceana offices in Europe monitor the development of the EU legislation and policies in the above mentioned fields as well as interact with the European Commission services and the European Parliament with a view to promoting EU policies and legislation aimed at setting high level of marine habitats and biodiversity protection as well as ensuring effective implementation of existing legislation. Oceana is an active stakeholder in EU oriented decision making processes promoted by the European Commission and the European Parliament

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Търговия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 29
Брой на членуващите организации: 1
Членуващи организации (Брой членове) :
 • Fundacion Oceana in Brussels (4 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИСПАНИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Oceana in Europe (Spain; Belgium; Denmark) are part of the Oceana international network having several Offices around the world as follows:
North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA)and South America (Santiago, Chile and Belize city, Belize)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 3 174 263
от който публични средства: 1 296 779
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 356 172
- от национални източници: 250 155
- от регионални източници: 667 551
other : 22 901
други източници: 1 877 484
- дарения: 27 484
- членски вноски: 1 850 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Xavier Pastor