Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

OCEANA

Идентификационен номер в Регистъра: 47937943241-80
Дата на регистрация: 18/02/2010 12:52:06

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 17:46:01
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 17:46:01
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

OCEANA

FOUNDATION

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

LEGANITOS, 47 6
28013 MADRID
ИСПАНИЯ

(+34) 911440880

    Правно отговорно лице

Господин  Lasse Gustavsson

OCEANA VICE PRESIDENT, EUROPE

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Nicolas Fournier

Policy Advisor

    Цели и задачи

Oceana, founded in 2001, is the largest international organization focused on ocean conservation. Oceana campaigns to protect and restore the world’s oceans. Our teams of marine scientists, economists, lawyers and advocates win specific and concrete policy changes to reduce pollution and to prevent the irreversible collapse of fish populations, marine mammals and other sea life. Global in scope and dedicated to conservation, Oceana has campaigners based in North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA), Europe (Madrid, Spain; Copenhagen, Denmark; Brussels, Belgium), Central America (Belize) and South America (Santiago, Chile).

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

EU Fisheries and marine policies, in particular Common Fisheries Policy, and Nature/Environmental legislation in the marine environment

available on our website: www.oceana.org


 

Не

Не

MEG, MSCG, MAC,

Не

Не

Oceana is an international organisation focusing on Oceans conservation and protection. The main general fields of campaigning activities include, marine pollution, prevention of harmful fisheries in EU and non-EU waters, climate change and acidification, protection of marine vulnerable species, ocean research development, the establishment of marine protected areas, the development of renewable energy from the sea.
Oceana in Europe is involved as stakeholder in several EU wide processes such as the Common Fisheries Policy Reform, the implementation of the EU Habitats and Species Directive as well as the implementation of the European Marine Strategy Directive.

Oceana offices in Europe monitor the development of the EU legislation and policies in the above mentioned fields as well as interact with the European Commission services and the European Parliament with a view to promoting EU policies and legislation aimed at setting high level of marine habitats and biodiversity protection as well as ensuring effective implementation of existing legislation. Oceana is an active stakeholder in EU oriented decision making processes promoted by the European Commission and the European Parliament

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 3  

3

2,2

During the sailing season we have more people working as a crew of the boats.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Gustafsson Lars 09/12/2014 05/12/2015
Agnieszka Lisik 26/03/2015 24/03/2016
Andrzej Białaś 22/04/2015 20/04/2016
Ilaria Vielmini 11/09/2014 09/09/2015
NICOLAS FOURNIER 03/12/2014 01/12/2015
Agata Mrowiec 09/09/2014 03/07/2015
Vanya Kunera VULPERHORST 03/12/2014 01/12/2015

    Области на интерес

 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Търговия

    Членство

29

Fundacion Oceana in Brussels(4)

 • БЕЛГИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИСПАНИЯ

Oceana in Europe (Spain; Belgium; Denmark) are part of the Oceana international network having several Offices around the world as follows:
North America (Washington, DC; Juneau, AK; Los Angeles, CA)and South America (Santiago, Chile and Belize city, Belize)

    Финансови данни

01/2012  -  12/2012

< 9 999 €

3 174 263 €

1 296 779 €

 €

356 172 €

LIFE+

250 155 €

667 551 €

22 901 €

1 877 484 €

27 484 €

1 850 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Lasse Gustavsson