Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Tobacco Industry Platform

Identifikačné číslo v Registri: 47922738433-52
Dátum registrácie: 27/03/2012 14:23:40

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 28/02/2014 09:25:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28/02/2014 09:25:24

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Tobacco Industry Platform

TIP

Belgian Association de Fait

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Iné podobné organizácie

    Kontaktné údaje

Avenue Louise, 375
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 25410037

(+) 

c/o CECCM

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andrew Deane

Rotating Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Mathieu Brucker

Junior EU Affairs Manager

    Ciele a poslanie

The objective of the TIP is to facilitate compliance with REACH and related EU legislation by TIP members in full compliance with EU competition law.

európskej

    Činnosti

See above objective and missions.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Podniky
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

TIP does not belong to any association. However, its members include both companies and associations: British American Tobacco (Holdings) Ltd., Imperial Tobacco Ltd., Japan Tobacco International S.A., Philip Morris International Management S.A., European Cigar Manufacturers Association, European Smoking Tobacco Association, European Smokeless Tobacco Council, Groupement des Industries Europeennes du Tabac.

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.