Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Tobacco Industry Platform

Identifikačné číslo v Registri: 47922738433-52
Dátum registrácie: 27.3.2012 14:23:40

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 28.2.2014 9:25:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.2.2014 9:25:24


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Tobacco Industry Platform
Skratka: TIP
Právna forma: Belgian Association de Fait
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrew Deane
Funkcia: Rotating Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Mathieu Brucker
Funkcia: Junior EU Affairs Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Louise  375
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 25410037
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: c/o CECCM

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The objective of the TIP is to facilitate compliance with REACH and related EU legislation by TIP members in full compliance with EU competition law.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


See above objective and missions.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Podniky
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
TIP does not belong to any association. However, its members include both companies and associations: British American Tobacco (Holdings) Ltd., Imperial Tobacco Ltd., Japan Tobacco International S.A., Philip Morris International Management S.A., European Cigar Manufacturers Association, European Smoking Tobacco Association, European Smokeless Tobacco Council, Groupement des Industries Europeennes du Tabac.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.