Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Tobacco Industry Platform

Identifikačné číslo v Registri: 47922738433-52
Dátum registrácie: 27/03/2012 14:23:40

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 22/07/2015 11:33:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/04/2015 10:27:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Tobacco Industry Platform

TIP

Belgian Association de Fait

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

Avenue Louise, 375
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 25410037

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Oliver Molloy

Rotating Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Cynthia Fürste

EU Product Regulation Manager

    Ciele a poslanie

The objective of the TIP is to facilitate compliance with REACH and related EU legislation by TIP members in full compliance with EU competition law.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

REACH


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

See above objective and missions.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Podniky
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

TIP does not belong to any association. However, its members include both companies and associations: British American Tobacco (Holdings) Ltd., Imperial Tobacco Ltd., Japan Tobacco International S.A., Philip Morris International Management S.A., European Cigar Manufacturers Association, European Smoking Tobacco Association, European Smokeless Tobacco Council, Groupement des Industries Europeennes du Tabac.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € a < 49 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.