Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Tobacco Industry Platform

Identifikavimo numeris Registre: 47922738433-52
Registracijos data: 12.3.27 14.23.40

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.28 09.25.24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.28 09.25.24


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Tobacco Industry Platform
Akronimas: TIP
Teisinis statusas: Belgian Association de Fait
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Andrew Deane
Pareigos: Rotating Chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Mathieu Brucker
Pareigos: Junior EU Affairs Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Louise  375
1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 25410037
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: c/o CECCM

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The objective of the TIP is to facilitate compliance with REACH and related EU legislation by TIP members in full compliance with EU competition law.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


See above objective and missions.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Įmonės

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
TIP does not belong to any association. However, its members include both companies and associations: British American Tobacco (Holdings) Ltd., Imperial Tobacco Ltd., Japan Tobacco International S.A., Philip Morris International Management S.A., European Cigar Manufacturers Association, European Smoking Tobacco Association, European Smokeless Tobacco Council, Groupement des Industries Europeennes du Tabac.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.