Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Tobacco Industry Platform

Identifikavimo numeris Registre: 47922738433-52
Registracijos data: 27/03/2012 14:23:40

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/07/2015 11:33:20
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/04/2015 10:27:39
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Tobacco Industry Platform

TIP

Belgian Association de Fait

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue Louise, 375
1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 25410037

    Teisiškai atsakingas asmuo

Oliver Molloy

Rotating Chairman

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Cynthia Fürste

EU Product Regulation Manager

    Tikslai ir uždaviniai

The objective of the TIP is to facilitate compliance with REACH and related EU legislation by TIP members in full compliance with EU competition law.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

REACH


 

Non

Non

Non

Non

Non

See above objective and missions.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Įmonės

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

TIP does not belong to any association. However, its members include both companies and associations: British American Tobacco (Holdings) Ltd., Imperial Tobacco Ltd., Japan Tobacco International S.A., Philip Morris International Management S.A., European Cigar Manufacturers Association, European Smoking Tobacco Association, European Smokeless Tobacco Council, Groupement des Industries Europeennes du Tabac.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € ir < 49 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.