Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Tobacco Industry Platform

Identifikační číslo v rejstříku: 47922738433-52
Datum registrace: 27/03/2012 14:23:40

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/02/2014 09:25:24
Datum poslední roční aktualizace je: 28/02/2014 09:25:24

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Tobacco Industry Platform

TIP

Belgian Association de Fait

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

další podobné organizace

    Kontaktní údaje

Avenue Louise, 375
1050 Brussels
BELGIE

(+32) 25410037

(+) 

c/o CECCM

    Osoba s právní odpovědností

pan  Andrew Deane

Rotating Chairman

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Mathieu Brucker

Junior EU Affairs Manager

    Cíle a úkoly

The objective of the TIP is to facilitate compliance with REACH and related EU legislation by TIP members in full compliance with EU competition law.

evropské

    Činnosti

See above objective and missions.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Podnikání
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

TIP does not belong to any association. However, its members include both companies and associations: British American Tobacco (Holdings) Ltd., Imperial Tobacco Ltd., Japan Tobacco International S.A., Philip Morris International Management S.A., European Cigar Manufacturers Association, European Smoking Tobacco Association, European Smokeless Tobacco Council, Groupement des Industries Europeennes du Tabac.

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.