Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Union des Aéroports Français

Inschrijvingsnummer in het register 47864638249-20
Inschrijvingsdatum: 5-3-12 16:19:45

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 6-2-14 9:17:57
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 6-2-14 9:17:57


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Union des Aéroports Français
Acroniem: UAF
Rechtsvorm: Association professionnelle
Website: http://www.aeroport.fr

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Philippe ALIOTTI
Functie: Délégué Général

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Philippe ALIOTTI
Functie: Délégué Général

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue Desaix  28
75015 Paris
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 140659868
Faxnummer: (+33) 147341607
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: L'Union des Aéroports Français, créée en 1938, regroupe 137 membres qui exploitent 155 aéroports en France métropolitaine et outre mer, soit la totalité du trafic commercial français.

L'Union des Aéroports Français représente les intérêts de ses membres auprès des assemblées parlementaires et des pouvoirs publics, des compagnies aériennes ou des fournisseurs. Elle est consultée et intervient sur les projets de lois et de règlements qui portent sur l'organisation et les conditions d'exploitation du transport aérien en général.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Consultations publiques

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Ontwikkeling
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
ACI-Europe

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.