Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

peopol

Tunnistenumero rekisterissä: 47831085867-54
Rekisteröintipäivä: 18/05/2011 17:13:47

Tietoja päivitetty viimeksi: 22/05/2015 09:34:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 10/04/2015 10:42:06
Päivitettävä viimeistään: 10/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

peopol

GmbH

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Konsulttitoimistot

    Yhteystiedot

Am Wildgatter, 28
31139 Hildesheim
SAKSA

(+49) 51217584940

Rue de la Science 14B
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32) 28803711

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Alexander Schelhase

Managing Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Alexander Schelhase

Managing Director

    Tavoitteet ja tehtävät

peopol represents corporate clients to the European institutions.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

KET
EU Energy Policy
EU Climate Policy
HORIZON 2020
R&D Frame
TTIP
Customs
ESH


 

En

En

EU Smart Grids Task Force

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 1  

1

1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Alexander SCHELHASE 03/03/2015 27/02/2016

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

http://www.hannover.ihk.de

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € - < 99 999 €

>= 100 000 € - < 499 999 €

 • Infineon Technologies AG

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.