Chemin de navigation

Autres outils    Profil de l'entité enregistrée

verburgconsultants

Numéro d'identification dans le Registre : 47813921756-26
Date d'inscription : 26/05/2009 00:00:03

Les informations relatives à cette entité ont été modifiées en dernier lieu le: 15/04/2015 12:24:55
La dernière mise à jour annuelle date du: 15/04/2015 12:24:55
Date limite de la prochaine mise à jour: 15/04/2016

    Entité enregistrée : Organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant

verburgconsultants

BVC

BV

    Catégorie de l'enregistrement

I - Cabinets de consultants spécialisés/cabinets d'avocats/consultants agissant en qualité d'indépendants

Consultants agissant en qualité d'indépendants

    Coordonnées

hagenduin, 14
Boîte postale : 402
2100AK heemstede
Pays-BAS

(+31) 653292787

    Personne juridiquement responsable

Monsieur  bob verburg

CEO

    Personne chargée des relations avec l'UE

Monsieur  bob verburg

ceo

    Objectifs et missions

Is een raadgevend adviesbureau en ondersteunt bestuurders van ondernemingen en overheden.
Is gericht op relevante en complexe vraagstukken in het publieke domein en heeft expertise in gebiedsontwikkeling.
Is sterk gericht op advisering inzake de strategie en de beleidsvoering op middellange termijn.Dit zowel op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
Zowel in Nederland als caribisch nederland ,curacao ,sint maarten en Aruba ,en in Suriname wordt gewerkt voor opdrachtgevers in de publieke als private sector.
Werkt voor overheden bij de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid en begeleidt ondernemers in hun contacten met politiek,overheid, investeerders,subsidiegevers en andere ondernemingen.
Geeft ondersteuning bij vraagstukken van “good governance “ en adviseert over nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden , strategische beslissingen , nieuwe samenwerkingsvormen en zoekt oplossingen voor een adequate positionering van het bedrijf cq de organisatie in relatie tot zijn /haar omgeving.


Het accent ligt op new businessdevelopment ,bestuurlijke functies , boardroomconsulting en toezichthouderschap. Dit werk speelt zich in de bedrijven en instellingen plaats maar ten behoeve daarvan ook n Haagse kringen en Brusselse kringen. Veel lobbywerk en veelal bezig op het raakvlak van politiek en maatschappij.
Advisering over een strategische benadering en praktische aanpak van publieke issues. Wij kunnen helpen in lobbytrajecten en fondsenverwerving. Wij adviseren over de aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Advisering in het vinden van de weg in Europa./EU
Ondersteuning om de mogelijkheden van Europees regionaal beleid, Europese programma's, Europese netwerken en uitbreiding van de Europese Unie zo goed mogelijk te benutten.

 • européen
 • mondial
 • national
 • régional/local

    Activités spécifiques couvertes par le registre

National and Regional Indicative Programs, de OCT Programma’s, EIB Facilities (voor ACP en OCT) en relevante EU Budget Lines
ESIF (EFRO)

Creative Europe Programma (2014-2020)
Directoraat-Generaal (DG) Ontwikkeling en Samenwerking - EuropeAid (DG DEVCO ).
EDF (European Development Fund)
Interreg Europese Territoriale Samenwerking
Horizon 2020
Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (Elfpo)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV


 

Non

Non

Non

Non

Non

contacten behartigen met EP members, Members of the committee of the Regions en op relevante onderwerpen met de Commissie.
Netwerk met andere belangenvertegenwoordigers en bij interreg projecten

    Nombre de personnes participant aux activités décrites dans le champ ci-dessus

25%: 4

4

1

    Personnes accréditées pour accéder aux bâtiments du Parlement européen

Aucune personne accréditée

    Domaines d'intérêt

 • Action pour le climat
 • Affaires économiques et financières
 • Affaires générales et institutionnelles
 • Agriculture et développement rural
 • Audiovisuel et médias
 • Commerce
 • Communication
 • Culture
 • Développement
 • Éducation
 • Emploi et affaires sociales  
 • Energie
 • Entreprises
 • Environnement  
 • Justice et droits fondamentaux
 • Pêche et aquaculture  
 • Politique régionale  
 • Recherche et technologie   
 • Relations extérieures   
 • Réseaux transeuropéens  
 • Santé publique   
 • Sécurité alimentaire 
 • Société de l'information    
 • Sport
 • Transports  

    Composition et affiliation

aangesloten bij Linkedin,lid van het perscentrum Nieuwspoort

    Données financières

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • stichting willem4

Aucun financement reçu des institutions de l’UE durant le dernier exercice financier clos.

    Code de conduite

En s'enregistrant, l'organisation a signé le code de conduite du registre de transparence.