Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

verburgconsultants

Identifikační číslo v rejstříku: 47813921756-26
Datum registrace: 26.5.09 0:00:03

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.5.14 0:03:22
Datum poslední roční aktualizace je 7.5.14 0:03:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: verburgconsultants
Zkratka: BVC
Právní forma BV
Internetové stránky: http://www.bvconsultants.nl

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: samostatně výdělečně činní poradci

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  bob verburg
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  bob verburg
Funkce: ceo

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: hagenduin  14
Poštovní přihrádka: 402
2100AK heemstede
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 653292787
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: VerburgConsultants, Stratexcomsult, ChinaCaribbean businessdevelopers are all tradenames of Bob Verburg Consultants BV.
Verburg Consultants provides advice on complex management issues to managers at businesses and administrators in government. It provides support for investment projects that are designed to bring about economic returns and/or social benefits. Is involved in new business development in relation to EU programs
The founder of Verburg Consultants, Bob Verburg has held senior positions in both the for-profit and the not-for-profit sectors for many years. Verburg Consultants uses the experience and knowledge he has gained for the benefit of clients, and provides advice in the area of strategy and policy at regional, national and international level.
The strength of Verburg Consultants lies in its ability to guide, support and coordinate management processes, irrespective of the area, product or project involved. Verburg Consultants is part of Bob Verburg Consultants BV and has been the company's trading name since September 2003.The company is linked to Wllem4 foundation foor programs in the dutch caribbean and surinam The company also uses the trade name StratexConsult for specific international projects. Stratexconsult is linked and partner of Chinacaribbean businessdevelopers ,your trusted partner for strategy and business development between China and the Caribbean included Surinam.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Is een raadgevend adviesbureau en ondersteunt bestuurders van ondernemingen en overheden.
Is gericht op relevante en complexe vraagstukken in het publieke domein en heeft expertise in gebiedsontwikkeling.
Is sterk gericht op advisering inzake de strategie en de beleidsvoering op middellange termijn.Dit zowel op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
Zowel in Nederland als caribisch nederland ,curacao ,sint maarten en Aruba ,en in Suriname wordt gewerkt voor opdrachtgevers in de publieke als private sector.
Werkt voor overheden bij de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid en begeleidt ondernemers in hun contacten met politiek,overheid, investeerders,subsidiegevers en andere ondernemingen.
Geeft ondersteuning bij vraagstukken van “good governance “ en adviseert over nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden , strategische beslissingen , nieuwe samenwerkingsvormen en zoekt oplossingen voor een adequate positionering van het bedrijf cq de organisatie in relatie tot zijn /haar omgeving.


Het accent ligt op new businessdevelopment ,bestuurlijke functies , boardroomconsulting en toezichthouderschap. Dit werk speelt zich in de bedrijven en instellingen plaats maar ten behoeve daarvan ook n Haagse kringen en Brusselse kringen. Veel lobbywerk en veelal bezig op het raakvlak van politiek en maatschappij.
Advisering over een strategische benadering en praktische aanpak van publieke issues. Wij kunnen helpen in lobbytrajecten en fondsenverwerving. Wij adviseren over de aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Advisering in het vinden van de weg in Europa./EU
Ondersteuning om de mogelijkheden van Europees regionaal beleid, Europese programma's, Europese netwerken en uitbreiding van de Europese Unie zo goed mogelijk te benutten.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


contacten behartigen met EP memebers, Members of the committee of the Regions en op relevante onderwerpen met de Commissie.
Netwerk met andere belangenvertegenwoordigers en bij interreg projecten

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
aangesloten bij Linkedin,lid van het perscentrum Nieuwspoort

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 200000  € a < 250000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • verburgconsultants

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 200 000 €
Granty: 50 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.