Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

verburgconsultants

Идентификационен номер в Регистъра: 47813921756-26
Дата на регистрация: 09-5-26 0:00:03

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-10-22 11:38:27
Последната годишна актуализация е извършена на 13-5-12 9:25:02


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: verburgconsultants
Инициали: BVC
Правен статут: BV
Уебсайт: http://www.bvconsultants.nl

Раздели

Раздел: VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.
и по-специално: Местни, регионални и общински органи (поднационално равнище)

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  bob verburg
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  bob verburg
Длъжност: ceo

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: hagenduin  14
Пощенска кутия: 402
2100AK heemstede
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 653292787
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: verburgconsultants.com is onderdeel van Bob verburg Consultants BV. De handelsnaam die ook gebruikt wordt sinds 1 juli 2009 is Stratexconsult.eu voor programmas en en projecten in de EU en daarbuiten, waarbij meer de strategische voorbereiding gevolgd wordt met een rol bij de uitvoering. Voor programmas binnen de huiige en voormalige gebieden binnen het Koninkrijk der Nederlanden
vindt samenwerking plaats met de op Curacao gevestigde stichting Willem4 (www.willem4.nl)inmiddesl is er ook een willem4 suriname en wilem4 bonaire.
Er wordt ook als handelsnaam gebruikt de :
chinacaribbean businessdevelopers , verder het nationaalregister curacao en nationaal register DutchCaribbean..

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Is een raadgevend adviesbureau en ondersteunt bestuurders van ondernemingen en overheden.
Is gericht op relevante en complexe vraagstukken in het publieke domein en heeft expertise in gebiedsontwikkeling.
Is sterk gericht op advisering inzake de strategie en de beleidsvoering op middellange termijn.Dit zowel op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
Zowel in Nederland als caribisch nederland ,curacao ,sint maarten en Aruba ,en in Suriname wordt gewerkt voor opdrachtgevers in de publieke als private sector.
Werkt voor overheden bij de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid en begeleidt ondernemers in hun contacten met politiek,overheid, investeerders,subsidiegevers en andere ondernemingen.
Geeft ondersteuning bij vraagstukken van “good governance “ en adviseert over nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden , strategische beslissingen , nieuwe samenwerkingsvormen en zoekt oplossingen voor een adequate positionering van het bedrijf cq de organisatie in relatie tot zijn /haar omgeving.


Het accent ligt op new businessdevelopment ,bestuurlijke functies , boardroomconsulting en toezichthouderschap. Dit werk speelt zich in de bedrijven en instellingen plaats maar ten behoeve daarvan ook n Haagse kringen en Brusselse kringen. Veel lobbywerk en veelal bezig op het raakvlak van politiek en maatschappij.
Advisering over een strategische benadering en praktische aanpak van publieke issues. Wij kunnen helpen in lobbytrajecten en fondsenverwerving. Wij adviseren over de aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Advisering in het vinden van de weg in Europa./EU
Ondersteuning om de mogelijkheden van Europees regionaal beleid, Europese programma's, Europese netwerken en uitbreiding van de Europese Unie zo goed mogelijk te benutten.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


contacten behartigen met EP memebers, Members of the committee of the Regions en op relevante onderwerpen met de Commissie.
Netwerk met andere belangenvertegenwoordigers en bij interreg projecten

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Култура
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 2
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • НИДЕРЛАНДИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
aangesloten bij Linkedin,lid van het perscentrum Nieuwspoort

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 300 000
от който публични средства: 300 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 200 000
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 50 000
- от регионални източници: 50 000
други източници: 0
- дарения: 0
- членски вноски: 0
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.