Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Zero Waste Europe

Numărul de identificare din Registru: 47806848200-34
Data înscrierii: 29.02.2012 11:09:18

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.02.2014 11:18:39
Data ultimei actualizări anuale: 17.02.2014 11:18:39


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Zero Waste Europe
Acronim: ZWE
Statut juridic: Dutch Foundation
Site internet: http://www.zerowasteeurope.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Joan Marc Simon
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Joan Marc Simon
Funcţie: Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Niewlandsedijk  69
4926AN Lage Zwaluwe
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+34) 646408963
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: ZWE is an European independent initiative bringing together organisations and municipalities committed to work to eliminate waste in Europe. ZWE is participating in the international organisation Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) and the Zero Waste International Alliance (ZWIA).
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1,8
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Conference in the European Parliament on "Zero Waste - beyond recycling"

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Impozitare
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESTONIA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • GRECIA
 • ITALIA
 • POLONIA
 • PORTUGALIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • ROMÂNIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ZWE is part of GAIA international and ZWIA.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2014 - 02/2014
Buget total: 180.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 180.000
- donaţii: 75.000
- cotizaţii ale membrilor: 10.000
GAIA : 95.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.