Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Zero Waste Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 47806848200-34
Datum registrace: 29.2.12 11:09:18

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.2.14 11:18:39
Datum poslední roční aktualizace je 17.2.14 11:18:39


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Zero Waste Europe
Zkratka: ZWE
Právní forma Dutch Foundation
Internetové stránky: http://www.zerowasteeurope.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Joan Marc Simon
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Joan Marc Simon
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Niewlandsedijk  69
4926AN Lage Zwaluwe
NIZOZEMSKO
Telefon: (+34) 646408963
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: ZWE is an European independent initiative bringing together organisations and municipalities committed to work to eliminate waste in Europe. ZWE is participating in the international organisation Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) and the Zero Waste International Alliance (ZWIA).
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1,8
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Conference in the European Parliament on "Zero Waste - beyond recycling"

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
ZWE is part of GAIA international and ZWIA.

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 02/2014
Celkový rozpočet: 180 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 180 000
- dary: 75 000
- členské příspěvky: 10 000
GAIA : 95 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.