Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Zero Waste Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 47806848200-34
Datum registrace: 29/02/2012 11:09:18

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/02/2014 11:18:39
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2014 11:18:39

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Zero Waste Europe

ZWE

Dutch Foundation

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Niewlandsedijk, 69
4926AN Lage Zwaluwe
NIZOZEMSKO

(+34) 646408963

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Joan Marc Simon

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Joan Marc Simon

Director

    Cíle a úkoly

ZWE is an European independent initiative bringing together organisations and municipalities committed to work to eliminate waste in Europe. ZWE is participating in the international organisation Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) and the Zero Waste International Alliance (ZWIA).

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Conference in the European Parliament on "Zero Waste - beyond recycling"

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

0

 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

ZWE is part of GAIA international and ZWIA.

    Finanční údaje

01/2014  -  02/2014

180 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

180 000 €

75 000 €

10 000 €

95 000 €

< 50 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.