Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Biovía Consultor Ambiental

Identifikavimo numeris Registre: 47620896135-06
Registracijos data: 04/07/2011 14:08:39

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/06/2014 09:08:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/06/2014 09:08:04

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Biovía Consultor Ambiental

Biovía

Limited Liability Corporation

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Rua Dr Teixeiro, 7º
15701 Santiago de Compostela, A Coruña
ISPANIJA

(+0034) 881815522

(+0034) 881815522

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ana Isabel Rey-Asensio

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ana Isabel Rey-Asensio

CEO

    Tikslai ir uždaviniai

Biovía Consultor Ambiental is a company dedicated to designing and marketing new environmental tools based on biomonitoring for environmental monitoring (air, river and ocean).
Biovía joins a team of highly qualified and proven experience, aware of the environmental, territorial and social situation on the basis of experience gained in the last twenty years within the research group. This experience has standardized techniques and methodological protocols as well as obtain the necessary background to create a competitive, environmentally friendly, innovative and low cost to service private business and government. Today we are opening the market in Spain in the field of biomonitoring. We work with public housing management and industry.

Europos

    Veikla

Environmental pollution

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

-Plataforma Tecnológica Gallega de Medio Ambiente (Envite)
- Asociación Jóvenes empresarios

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

19 389 €

  • Novotec
  • University
  • Barcelona Council

0 €

350 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Ana Isabel Rey Asensio