Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Biovía Consultor Ambiental

Идентификационен номер в Регистъра: 47620896135-06
Дата на регистрация: 04/07/2011 14:08:39

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/06/2014 09:08:04
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/06/2014 09:08:04

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Biovía Consultor Ambiental

Biovía

Limited Liability Corporation

    Раздел на регистрация

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Rua Dr Teixeiro, 7º
15701 Santiago de Compostela, A Coruña
ИСПАНИЯ

(+0034) 881815522

(+0034) 881815522

    Правно отговорно лице

Госпожа  Ana Isabel Rey-Asensio

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Ana Isabel Rey-Asensio

CEO

    Цели и задачи

Biovía Consultor Ambiental is a company dedicated to designing and marketing new environmental tools based on biomonitoring for environmental monitoring (air, river and ocean).
Biovía joins a team of highly qualified and proven experience, aware of the environmental, territorial and social situation on the basis of experience gained in the last twenty years within the research group. This experience has standardized techniques and methodological protocols as well as obtain the necessary background to create a competitive, environmentally friendly, innovative and low cost to service private business and government. Today we are opening the market in Spain in the field of biomonitoring. We work with public housing management and industry.

европейско равнище

    Дейности

Environmental pollution

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

3

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Научни изследвания и технологии
  • Обществено здраве
  • Околна среда

    Членство

-Plataforma Tecnológica Gallega de Medio Ambiente (Envite)
- Asociación Jóvenes empresarios

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

19 389 €

  • Novotec
  • University
  • Barcelona Council

0 €

350 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Ana Isabel Rey Asensio