Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Biovía Consultor Ambiental

Идентификационен номер в Регистъра: 47620896135-06
Дата на регистрация: 11-7-4 14:08:39

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-9 9:08:04
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-9 9:08:04


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Biovía Consultor Ambiental
Инициали: Biovía
Правен статут: Limited Liability Corporation
Уебсайт: http://www.biovia.es

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Ana Isabel Rey-Asensio
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Ana Isabel Rey-Asensio
Длъжност: CEO

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rua Dr Teixeiro  7º
15701 Santiago de Compostela, A Coruña
ИСПАНИЯ
Телефонен номер: (+0034) 881815522
Факс: (+0034) 881815522
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Biovía Consultor Ambiental is a company dedicated to designing and marketing new environmental tools based on biomonitoring for environmental monitoring (air, river and ocean).
Biovía joins a team of highly qualified and proven experience, aware of the environmental, territorial and social situation on the basis of experience gained in the last twenty years within the research group. This experience has standardized techniques and methodological protocols as well as obtain the necessary background to create a competitive, environmentally friendly, innovative and low cost to service private business and government. Today we are opening the market in Spain in the field of biomonitoring. We work with public housing management and industry.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Environmental pollution

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
-Plataforma Tecnológica Gallega de Medio Ambiente (Envite)
- Asociación Jóvenes empresarios

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
19 389 €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Novotec
 • University
 • Barcelona Council

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 350 000 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Ana Isabel Rey Asensio