Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Council of Bars and Law Societies of Europe

Id-nummer i registret: 4760969620-65
Registreringsdag: 2008-11-06 15:25:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-28 12:07:29
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-28 11:57:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Council of Bars and Law Societies of Europe
Förkortning: CCBE
Associationsform (rättslig ställning): International non-profit-making association (aisbl)
Webbplats: http://www.ccbe.eu/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jonathan Goldsmith
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hugo Roebroeck
Befattning: External Relations Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue de la Joyeuse Entrée  1-5
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 234 65 10
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: e-mail address: ccbe@ccbe.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: I. Introduction

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 32 member countries and 11 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers.

The CCBE was founded in 1960, as the ramifications of the European Economic Community on the legal profession started to be seriously considered (see the CCBE’s History). During the decades which followed and through to the present day, the CCBE has been in the forefront of advancing the views of European lawyers and defending the legal principles upon which democracy and the rule of law are based. The CCBE is an international non-profit-making association incorporated in Belgium.

The CCBE is recognised as the voice of the European legal profession by the national bars and law societies on the one hand, and by the EU institutions on the other. It acts as the liaison between the EU and Europe's national bars and law societies. The CCBE has regular institutional contacts with those European Commission officials, and members and staff of the European Parliament, who deal with issues affecting the legal profession . Its current strategy can be found here.

In addition, the CCBE works closely with legal organisations outside Europe.


II. Objectives:

A non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
The CCBE also represents its members in their dealings with other lawyers' organisations around the world on issues of common interest to the legal profession, such as the fight against terrorism and other serious crime, and the ability of lawyers globally to practise their profession freely without harassment or hindrance.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Dawn Turek 2014-02-22 2015-02-20
Hugo Roebroeck 2014-10-08 2015-10-03

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


As mentioned above, as a non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
To this extent, the CCBE takes part in consultations undertaken by the European institutions and provides legal expertise on its own initiative where deemed necessary or upon request from the institutions.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 300000  € och < 350000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 77 763 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Global income for 2012: 1 286 179 €

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.