Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Council of Bars and Law Societies of Europe

Inschrijvingsnummer in het register 4760969620-65
Inschrijvingsdatum: 6-11-08 15:25:52

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 7-11-14 11:08:40
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 7-11-14 9:56:37


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Council of Bars and Law Societies of Europe
Acroniem: CCBE
Rechtsvorm: International non-profit-making association (aisbl)
Website: http://www.ccbe.eu/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jonathan Goldsmith
Functie: Secretary General

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Hugo Roebroeck
Functie: External Relations Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue de la Joyeuse Entrée  1-5
1040 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 234 65 10
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: e-mail address: ccbe@ccbe.eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: I. Introduction

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 32 member countries and 11 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers.

The CCBE was founded in 1960, as the ramifications of the European Economic Community on the legal profession started to be seriously considered (see the CCBE’s History). During the decades which followed and through to the present day, the CCBE has been in the forefront of advancing the views of European lawyers and defending the legal principles upon which democracy and the rule of law are based. The CCBE is an international non-profit-making association incorporated in Belgium.

The CCBE is recognised as the voice of the European legal profession by the national bars and law societies on the one hand, and by the EU institutions on the other. It acts as the liaison between the EU and Europe's national bars and law societies. The CCBE has regular institutional contacts with those European Commission officials, and members and staff of the European Parliament, who deal with issues affecting the legal profession . Its current strategy can be found here.

In addition, the CCBE works closely with legal organisations outside Europe.


II. Objectives:

A non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
The CCBE also represents its members in their dealings with other lawyers' organisations around the world on issues of common interest to the legal profession, such as the fight against terrorism and other serious crime, and the ability of lawyers globally to practise their profession freely without harassment or hindrance.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 7
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Dawn Turek 22-2-14 20-2-15
Hugo Roebroeck 8-10-14 3-10-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


As mentioned above, as a non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
To this extent, the CCBE takes part in consultations undertaken by the European institutions and provides legal expertise on its own initiative where deemed necessary or upon request from the institutions.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 350000  € en < 400000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 425.000 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Global income for 2013: 2040237 €

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.