Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Council of Bars and Law Societies of Europe

Identifikavimo numeris Registre: 4760969620-65
Registracijos data: 08.11.6 15.25.52

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.28 12.07.29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.28 11.57.11


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Council of Bars and Law Societies of Europe
Akronimas: CCBE
Teisinis statusas: International non-profit-making association (aisbl)
Svetainė: http://www.ccbe.eu/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jonathan Goldsmith
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hugo Roebroeck
Pareigos: External Relations Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue de la Joyeuse Entrée  1-5
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 234 65 10
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: e-mail address: ccbe@ccbe.eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: I. Introduction

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 32 member countries and 11 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers.

The CCBE was founded in 1960, as the ramifications of the European Economic Community on the legal profession started to be seriously considered (see the CCBE’s History). During the decades which followed and through to the present day, the CCBE has been in the forefront of advancing the views of European lawyers and defending the legal principles upon which democracy and the rule of law are based. The CCBE is an international non-profit-making association incorporated in Belgium.

The CCBE is recognised as the voice of the European legal profession by the national bars and law societies on the one hand, and by the EU institutions on the other. It acts as the liaison between the EU and Europe's national bars and law societies. The CCBE has regular institutional contacts with those European Commission officials, and members and staff of the European Parliament, who deal with issues affecting the legal profession . Its current strategy can be found here.

In addition, the CCBE works closely with legal organisations outside Europe.


II. Objectives:

A non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
The CCBE also represents its members in their dealings with other lawyers' organisations around the world on issues of common interest to the legal profession, such as the fight against terrorism and other serious crime, and the ability of lawyers globally to practise their profession freely without harassment or hindrance.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 7
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Dawn Turek 14.2.22 15.2.20

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


As mentioned above, as a non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
To this extent, the CCBE takes part in consultations undertaken by the European institutions and provides legal expertise on its own initiative where deemed necessary or upon request from the institutions.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 300000  € ir < 350000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 77 763 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Global income for 2012: 1 286 179 €

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.