Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Council of Bars and Law Societies of Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 4760969620-65
Rekisteröintipäivä: 6.11.2008 15:25:52

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.11.2014 11:08:40
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.11.2014 9:56:37


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Council of Bars and Law Societies of Europe
Lyhenne: CCBE
Organisaation oikeudellinen muoto: International non-profit-making association (aisbl)
Internet-osoite: http://www.ccbe.eu/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jonathan Goldsmith
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Hugo Roebroeck
Tehtävä organisaatiossa: External Relations Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de la Joyeuse Entrée  1-5
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 234 65 10
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: e-mail address: ccbe@ccbe.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: I. Introduction

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 32 member countries and 11 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers.

The CCBE was founded in 1960, as the ramifications of the European Economic Community on the legal profession started to be seriously considered (see the CCBE’s History). During the decades which followed and through to the present day, the CCBE has been in the forefront of advancing the views of European lawyers and defending the legal principles upon which democracy and the rule of law are based. The CCBE is an international non-profit-making association incorporated in Belgium.

The CCBE is recognised as the voice of the European legal profession by the national bars and law societies on the one hand, and by the EU institutions on the other. It acts as the liaison between the EU and Europe's national bars and law societies. The CCBE has regular institutional contacts with those European Commission officials, and members and staff of the European Parliament, who deal with issues affecting the legal profession . Its current strategy can be found here.

In addition, the CCBE works closely with legal organisations outside Europe.


II. Objectives:

A non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
The CCBE also represents its members in their dealings with other lawyers' organisations around the world on issues of common interest to the legal profession, such as the fight against terrorism and other serious crime, and the ability of lawyers globally to practise their profession freely without harassment or hindrance.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Dawn Turek 22.2.2014 20.2.2015
Hugo Roebroeck 8.10.2014 3.10.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


As mentioned above, as a non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
To this extent, the CCBE takes part in consultations undertaken by the European institutions and provides legal expertise on its own initiative where deemed necessary or upon request from the institutions.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 350000  € - < 400000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 425 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Global income for 2013: 2040237 €

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.