Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Council of Bars and Law Societies of Europe

Tunnusnumber registris: 4760969620-65
Registreerimise kuupäev: 06/11/2008 15:25:52

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/11/2014 11:08:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/11/2014 09:56:37

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Council of Bars and Law Societies of Europe

CCBE

International non-profit-making association (aisbl)

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 234 65 10

(+) 

e-mail address: ccbe@ccbe.eu

    Juriidiliselt vastutav isik

Jonathan Goldsmith

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Hugo Roebroeck

External Relations Director

    Eesmärgid ja ülesanded

I. Introduction

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents the bars and law societies of 32 member countries and 11 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers.

The CCBE was founded in 1960, as the ramifications of the European Economic Community on the legal profession started to be seriously considered (see the CCBE’s History). During the decades which followed and through to the present day, the CCBE has been in the forefront of advancing the views of European lawyers and defending the legal principles upon which democracy and the rule of law are based. The CCBE is an international non-profit-making association incorporated in Belgium.

The CCBE is recognised as the voice of the European legal profession by the national bars and law societies on the one hand, and by the EU institutions on the other. It acts as the liaison between the EU and Europe's national bars and law societies. The CCBE has regular institutional contacts with those European Commission officials, and members and staff of the European Parliament, who deal with issues affecting the legal profession . Its current strategy can be found here.

In addition, the CCBE works closely with legal organisations outside Europe.


II. Objectives:

A non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
The CCBE also represents its members in their dealings with other lawyers' organisations around the world on issues of common interest to the legal profession, such as the fight against terrorism and other serious crime, and the ability of lawyers globally to practise their profession freely without harassment or hindrance.

üleeuroopalised

    Tegevused

As mentioned above, as a non-profit making organisation, the CCBE represents European bars and law societies in their common dealings before European and other international institutions.
A particular feature of the CCBE's work is its focus on European cross-border matters as they affect lawyers. The CCBE was closely consulted by the European Commission in relation to the promulgation of a series of European directives, which regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either by way of temporary services, establishment or re-qualification.
Among the most important of the CCBE's missions are the defence of the rule of law, human rights and democratic values. Of special concern are the rights of access to justice, and the protection of the client by ensuring respect for the core values of the profession.
There are many other issues which affect lawyers at the European level: the impact of competition law on the profession's core values; the relationship between the duties of lawyers (and through them, the rights of citizens) and the duties of governments to provide security for citizens; the impact of globalisation and market liberalisation on the legal profession. All these matters form part of the central, day-to-day work of the CCBE.
To this extent, the CCBE takes part in consultations undertaken by the European institutions and provides legal expertise on its own initiative where deemed necessary or upon request from the institutions.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

7

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Hugo Roebroeck 08/10/2014 03/10/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 350 000  € ja < 400 000  €

0 €

425 000 €

Global income for 2013: 2040237 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.