Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Endesa

Tunnistenumero rekisterissä: 47504237466-74
Rekisteröintipäivä: 16.12.2011 11:18:52

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.12.2014 17:43:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.12.2014 16:07:10


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Endesa
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Endesa SA
Internet-osoite: http://www.endesa.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jose Damian  Bogas
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Teresa Luis Ruiz
Tehtävä organisaatiossa: Head of Endesa´s Brussels Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ribera de Loira  60
28042 Madrid
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 912131000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Endesa´s Brussels Office
Avenue des Arts, 13/14
B-1210 Bruxelles
Belgique
Tél: 00 32 (0)2 211.02.38
Fax: 00 32 (0)2 211.02.30

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Endesa is the leading company in the Spanish electricity sector and the second operator in the Portuguese electricity market. At Endesa, we look to the future, seeking intelligent solutions, to develop realistic proposals that address present and future energy challenges.

Endesa provides services to 12.6 million customers and that directly employs more than 10,000 people.

Since the first quarter of 2009 Endesa has formed part of the Enel Group (which owns 70.14% of Endesa’s share capital), the largest electric utility in Italy and the second largest in Europe by installed capacity.

Endesa's main business activity is the generation, transmission, distribution and supply of electricity. The company is also a major operator in the natural gas market and carries out other services related to the energy business.

Our Blue Attitude means being committed to people, listening to our customers in order to establish a dialogue with them, and ensuring that their interests remain our top priority. It means being committed to economic and social development.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Marta Sañudo Gutierrez 21.10.2014 17.10.2015
Maria Teresa LUIS RUIZ 11.6.2014 6.6.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The main information/consultation activities towards institutional stakeholders build concerning energy policy.

Activities which directly/indirectly regard the energy sector (competition law, research, regulation,
environmental/climate change issues etc.).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Eurlectric, FORATOM , EUROGAS, EUROCOAL , CEOE , IETA, ZEP, ENEF, EFET

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 137 722 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

137.722 EUROS correponde al proyecto ZEEUS periodo 2013/2017

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.