Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

PUERTO DE CELEIRO S.A.

Identifikacijska številka v Registru: 47496301020-09
Datum registracije: 27.1.09 11:04:50

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.1.14 18:39:02
Datum zadnje letne spremembe: 23.1.14 18:39:02


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: PUERTO DE CELEIRO S.A.
Kratica:
Pravni status: SOCIEDAD ANONIMA
Spletna stran: http://www.puertodeceleiro.es

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime SERGIO BLAS FONTAN
Položaj: DIRECTOR GENERAL

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime JESUS ANGEL LOURIDO GARCIA
Položaj: DELEGADO DE FLOTA

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: MUELLE SUR  S/N
27863 CELEIRO
ŠPANIJA
Telefon: (+34) 982551491
Telefaks: (+34) 982551493
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: En marzo de 1994, un grupo de armadores de Puerto Celeiro pusieron en marcha una experiencia innovadora en la pesca europea al constituir una sociedad anónima con el claro objetivo de aplicar criterios empresariales a la gestión y comercialización de productos pesqueros de uno de los puertos pesqueros de referencia en Galicia y Europa.

Desde ese momento, los 65 armadores del Puerto se convirtieron en accionistas de la empresa y asumieron el liderazgo de llevar a buen término un nuevo modelo de gestión de una de las actividades del sector primario más arraigadas en la economía gallega y española.

Actualmente Puerto de Celeiro S.A. representa los intereses de su flota asociada:

- Flota en Aguas Comunitarias (NEAFC - Gran Sol): 28 unidades (entorno al 27 % del total de posibilidades de pesca españolas en Aguas Noroccidentales y el 22% en el Golfo de Vizcaya;)

- Flota de Gran Altura: 6 palangreros de superficie congeladores;

- Flota de litoral: 29 unidades (8 arrastreros, 4 cerqueros, 2 de volanta y 10 de artes menores;)

- Flota artesanal: 19 unidades.

Puerto de Celeiro está presente en los Comités Consultivos Regionales de Pesca de la UE: Aguas Noroccidentales, Aguas Suroccidnetales, y es miembro de FEOPE y CEPESCA, a través de los cuales está presente en el CCPA de la UE, entre otras.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Representación y gestión de los intereses legítimos y comunes de sus socios aplicando todos los medios para impulsar la realización de sus fines ante las autoridades españolas y comunitarias y sus foros de participación;

- Promoción y desarrollo de la pesca sostenible y responsable;

- Promoción de actividades de comercialización de los productos pesqueros y su seguridad;

- Potenciación de la identidad y valores de los socios y del sector pesquero;

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Miembro de:

FEOPE - Vicepresidencia (Federación Española de Organizaciones Pesqueras

CEPESCA - Vocalía (Confederación Española de Pesca)

EAFPA - (European Association of Fishing Ports and Auctions)

NWWRAC - (CCR Aguas Noroccidentales)

SWWRAC - (CCR Aguas Suroccidentales)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 10.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.