Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

PUERTO DE CELEIRO S.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 47496301020-09
Datum registrace: 27.1.09 11:04:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 23.1.14 18:39:02
Datum poslední roční aktualizace je 23.1.14 18:39:02


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: PUERTO DE CELEIRO S.A.
Zkratka:
Právní forma SOCIEDAD ANONIMA
Internetové stránky: http://www.puertodeceleiro.es

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: SERGIO BLAS FONTAN
Funkce: DIRECTOR GENERAL

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: JESUS ANGEL LOURIDO GARCIA
Funkce: DELEGADO DE FLOTA

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: MUELLE SUR  S/N
27863 CELEIRO
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+34) 982551491
Číslo faxu: (+34) 982551493
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: En marzo de 1994, un grupo de armadores de Puerto Celeiro pusieron en marcha una experiencia innovadora en la pesca europea al constituir una sociedad anónima con el claro objetivo de aplicar criterios empresariales a la gestión y comercialización de productos pesqueros de uno de los puertos pesqueros de referencia en Galicia y Europa.

Desde ese momento, los 65 armadores del Puerto se convirtieron en accionistas de la empresa y asumieron el liderazgo de llevar a buen término un nuevo modelo de gestión de una de las actividades del sector primario más arraigadas en la economía gallega y española.

Actualmente Puerto de Celeiro S.A. representa los intereses de su flota asociada:

- Flota en Aguas Comunitarias (NEAFC - Gran Sol): 28 unidades (entorno al 27 % del total de posibilidades de pesca españolas en Aguas Noroccidentales y el 22% en el Golfo de Vizcaya;)

- Flota de Gran Altura: 6 palangreros de superficie congeladores;

- Flota de litoral: 29 unidades (8 arrastreros, 4 cerqueros, 2 de volanta y 10 de artes menores;)

- Flota artesanal: 19 unidades.

Puerto de Celeiro está presente en los Comités Consultivos Regionales de Pesca de la UE: Aguas Noroccidentales, Aguas Suroccidnetales, y es miembro de FEOPE y CEPESCA, a través de los cuales está presente en el CCPA de la UE, entre otras.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Representación y gestión de los intereses legítimos y comunes de sus socios aplicando todos los medios para impulsar la realización de sus fines ante las autoridades españolas y comunitarias y sus foros de participación;

- Promoción y desarrollo de la pesca sostenible y responsable;

- Promoción de actividades de comercialización de los productos pesqueros y su seguridad;

- Potenciación de la identidad y valores de los socios y del sector pesquero;

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Rybolov a akvakultura
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Miembro de:

FEOPE - Vicepresidencia (Federación Española de Organizaciones Pesqueras

CEPESCA - Vocalía (Confederación Española de Pesca)

EAFPA - (European Association of Fishing Ports and Auctions)

NWWRAC - (CCR Aguas Noroccidentales)

SWWRAC - (CCR Aguas Suroccidentales)

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 10 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.