Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

bpost NV

Id-nummer i registret: 47479986521-66
Registreringsdag: 2011-08-31 17:29:32

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-26 14:33:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-26 14:33:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: bpost NV
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): société anonyme
Webbplats: http://www.bpost.be

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dirk TIREZ
Befattning: General Counsel

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Dirk TIREZ
Befattning: General Counsel

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Centre Monnaie  1
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 22763353
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: bpost is a the postal incumbent operator in Belgium, provider of the universal postal service.

bpost provides a large portfolio of services in the postal area but also in ancillary areas such as e-commerce, financial services, digital services. It assures a one-stop-shop international service offering through presence in Europe, USA, Asia and other areas.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-postal directive and related discussions
-Intergroupe Services publics - European Parliament
-reform e-commerce : Communication Jan 2012, expected Green Paper and consultation
-reform data protection directive : draft regulation and directive
-consumer protection legislative initiatives
-reform public procurement : draft directive (classical & utility sectors)
-reform state aid & SGEI : new package of the Commission + Commission decisions and case law
-digital agenda
-transport legislation
-energy legislation
-aviation security
-taxation & customs

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
bpost is member of following int'l associations :

-PostEurop (www.posteurop.org)
-FEDMA (www.fedma.org)
-IPC (www.ipc.be)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 1 420 540 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.