Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

bpost NV

Id-nummer i registret: 47479986521-66
Registreringsdag: 31/08/2011 17:29:32

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 15:30:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 15:30:32
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

bpost NV

société anonyme

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Centre Monnaie
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 22762873

    Juridiskt ansvarig

Dirk TIREZ

Chief Legal Officer & Company Secretary

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Dirk TIREZ

Chief Legal Officer & Company Secretary

    Mål och uppdrag

bpost is a the postal incumbent operator in Belgium, provider of the universal postal service.

bpost provides a large portfolio of services in the postal area but also in ancillary areas such as e-commerce, financial services, digital services. It assures a one-stop-shop international service offering through presence in Europe, USA, Asia and other areas.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

-postal directive and related discussions
-Intergroupe Services publics - European Parliament
-reform e-commerce : Communication Jan 2012, Green Paper, consultation and EC Roadmap
-reform data protection directive : draft regulation and directive
-consumer protection legislative initiatives
-reform public procurement : draft directive (classical & utility sectors)
-reform state aid & SGEI : new package of the Commission + Commission decisions and case law
-digital agenda
-transport legislation
-energy legislation
-aviation security
-taxation & customs
- Modernisation of Company Law and Enhancement of Corporate Governance
- Shareholders' rights
- Market abuse
- Audit reform
- Non financial reporting


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

bpost is member of following int'l associations :

-PostEurop (www.posteurop.org)
-IPC (www.ipc.be)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
bpost's Code of Conduct