Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

bpost NV

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 47479986521-66
Data Reġistrazzjoni: 31/08/2011 17:29:32

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/08/2013 14:33:03
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/08/2013 14:33:03


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: bpost NV
Akronimu:
Statut legali: société anonyme
Websajt: http://www.bpost.be

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dirk TIREZ
Kariga: General Counsel

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Dirk TIREZ
Kariga: General Counsel

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Centre Monnaie 
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 22763353
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: bpost is a the postal incumbent operator in Belgium, provider of the universal postal service.

bpost provides a large portfolio of services in the postal area but also in ancillary areas such as e-commerce, financial services, digital services. It assures a one-stop-shop international service offering through presence in Europe, USA, Asia and other areas.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


-postal directive and related discussions
-Intergroupe Services publics - European Parliament
-reform e-commerce : Communication Jan 2012, expected Green Paper and consultation
-reform data protection directive : draft regulation and directive
-consumer protection legislative initiatives
-reform public procurement : draft directive (classical & utility sectors)
-reform state aid & SGEI : new package of the Commission + Commission decisions and case law
-digital agenda
-transport legislation
-energy legislation
-aviation security
-taxation & customs

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Dwana
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
bpost is member of following int'l associations :

-PostEurop (www.posteurop.org)
-FEDMA (www.fedma.org)
-IPC (www.ipc.be)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 1,420,540 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.