Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Solicitors Regulation Authority

Identifikační číslo v rejstříku: 47463686644-34
Datum registrace: 12/09/2011 11:31:49

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/02/2015 12:45:26
Datum poslední roční aktualizace je: 23/02/2015 12:45:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Solicitors Regulation Authority

SRA

Regulatory arm of the Law Society of England and Wales

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Wharfside Street, 196
The Cube
B1 1RN Birmingham
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+121) 3269713

    Osoba s právní odpovědností

pan  Paul Philip

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Julia Bateman

Head of Brussels Office

    Cíle a úkoly

The SRA is the independent regulatory body of the Law Society of England and Wales. We do not represent solicitors but regulate organisations and individuals providing legal services including solicitors, law firms and their employees, and other lawyers working with them. We act in the public interest to set, promote and secure the standards of professional behaviour and performance, and we aim to ensure consumers receive a good standard of service and that the rule of law is upheld.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Consultations and regulatory approach covering international considerations

consultations
policy development


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

We are interested in a wide range of lobbying and consultation opportunities. One of our main focuses is on issues impacting the delivery of legal services across England and Wales and within other European / international jurisdictions, human rights issues, national justice systems, and consumer interest issues.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

The SRA's policy team are engaged in standard-setting for all aspects of legal practice falling within our regulaotry remit.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.