Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Solicitors Regulation Authority

Identifikační číslo v rejstříku: 47463686644-34
Datum registrace: 12.9.11 11:31:49

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 19.8.14 11:04:37
Datum poslední roční aktualizace je 19.8.14 11:04:37


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Solicitors Regulation Authority
Zkratka: SRA
Právní forma Regulatory arm of the Law Society of England and Wales
Internetové stránky: http://www.sra.org.uk

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paul Philip
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Julia Bateman
Funkce: Head of Brussels Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Wharfside Street The Cube 196
B1 1RN Birmingham
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+121) 3269713
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The SRA is the independent regulatory body of the Law Society of England and Wales. We do not represent solicitors but regulate organisations and individuals providing legal services including solicitors, law firms and their employees, and other lawyers working with them. We act in the public interest to set, promote and secure the standards of professional behaviour and performance, and we aim to ensure consumers receive a good standard of service and that the rule of law is upheld.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 40
Doplňující informace: The SRA's policy team are engaged in standard-setting for all aspects of legal practice falling within our regulaotry remit.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


We are interested in a wide range of lobbying and consultation opportunities. One of our main focuses is on issues impacting the delivery of legal services across England and Wales and within other European / international jurisdictions, human rights issues, national justice systems, and consumer interest issues.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 04/2013 - 03/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.