Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Daikin Europe NV

Tunnusnumber registris: 47338336902-73
Registreerimise kuupäev: 7.10.11 11:16:48

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.09.14 10:07:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.09.14 10:07:32


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Daikin Europe NV
Akronüüm: DENV
Õiguslik vorm: Naamloze Vennootschap
Veebisait: http://www.daikineurope.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Masatsugu Minaka
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Frans Hoorelbeke
Ametikoht: Chairman, Member of the Board

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 300 Zandvoordestraat 
8400 Oostende
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 59558111
Faks: (+32) 59558899
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Monitor EU-legislation related to environment, energy, taxation, ecolabel-programmes, resource-efficiency, buildings performance, recycling, refrigerants
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Mari Nishimura 14.02.14 12.02.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Daikin Europe's NV main concerns include developments and new movements in the field of energy efficiency of products and buildings, environment, safety, climate change, innovation, standardisation, resource efficiency

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Daikin Europe NV is member of the following EU associations : EPEE, CECED, JBCE, EHI, EHPA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 03/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Association membership fees and payment to third parties are not included to avoid double counting. Estimation of costs with regard to DENV's direct interest representation is based on an estimated portion of the salary cost of those DENV's employees who are involved in direct interest representation to the EU Institutions

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.