Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Daikin Europe NV

Tunnusnumber registris: 47338336902-73
Registreerimise kuupäev: 07/10/2011 11:16:48

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 28/04/2015 14:06:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28/04/2015 14:06:04
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 28/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Daikin Europe NV

DENV

Naamloze Vennootschap

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Zandvoordestraat, 300
8400 Oostende
BELGIA

(+32) 59558111

    Juriidiliselt vastutav isik

Masatsugu Minaka

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Frans Hoorelbeke

Chairman, Member of the Board

    Eesmärgid ja ülesanded

Monitor EU-legislation related to environment, energy, taxation, ecolabel-programmes, resource-efficiency, buildings performance, recycling, refrigerants

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Climate and Energy related policies and legislations


 

Ei

Ecodesign Consultation Forum

Ei

Ei

Ei

Daikin Europe's NV main concerns include developments and new movements in the field of energy efficiency of products and buildings, environment, safety, climate change, innovation, standardisation, resource efficiency

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 6  

6

6

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Daikin Europe NV is member of the following EU associations : EPEE, CECED, JBCE, EHI, EHPA

    Finantsandmed

04/2014  -  03/2015

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Association membership fees and payment to third parties are not included to avoid double counting. Estimation of costs with regard to DENV's direct interest representation is based on an estimated portion of the salary cost of those DENV's employees who are involved in direct interest representation to the EU Institutions

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.