Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Identifikačné číslo v Registri: 47334126319-83
Dátum registrácie: 28/07/2011 12:15:18

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/04/2015 16:56:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/04/2015 16:56:08
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

APRE

non profit research organization

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

via Cavour, 71
00184 Rome
TALIANSKO

(+39) 06 48939993

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Diassina Di Maggio

General Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Gianluigi Di Bello

Head of Brussels Unit - Horizon 2020 NCP

    Ciele a poslanie

The team of APRE belives that Research and Innovation is a strategic asset for a smart, sustainable and inclusive economic growth in Europe. Complexity and fast changing scenario in R&I can represent a stumbling block to access EU Programmes and funding opportunities. We are passionately committed to boost the Italian participation into the Framework Programme for Research and Innovation of the European Union (FP7). In synergy with Headquarter in Rome, APRE Brussels is strategically positioned.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- ITRE


 

H2020 Programme Committees

Nie

H2020 NCP Meetings

Nie

Nie

- Organisation of joint workshops and events with MEPs from ITRE Committee
- Participation at ITRE Committee sessions

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 5

5

1,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Gianluigi DI BELLO 19/07/2014 17/07/2015
Enrico Mazzon 23/07/2014 21/07/2015

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

40

 • BELGICKO
 • TALIANSKO

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

< 9 999 €

2 228 361 €

1 217 835 €

0 €

FP7

1 213 171 €

FP7

4 664 €

0 €

1 010 526 €

751 634 €

210 610 €

48 282 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.