Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Identifikačné číslo v Registri: 47334126319-83
Dátum registrácie: 28.7.2011 12:15:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.7.2014 12:54:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.7.2014 12:53:28


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Skratka: APRE
Právna forma: non profit research organization
Internetová stránka: http://www.apre.it

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Diassina Di Maggio
Funkcia: General Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Gianluigi Di Bello
Funkcia: Head of Brussels Unit - Horizon 2020 NCP

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: via Cavour  71
00184 Rome
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 06 48939993
Fax: (+39) 06 48902550
Ďalšie kontaktné údaje: APRE - Agency for the Promotion of European Research
EU Liaison Office

Rue du Trône, 98 - 1050 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 290 22 71; +39 (0)6 49 93 72 08
Fax. +32 (0)2 2177415

E-mail: dibello@apre.it

Web: www.apre.it

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The team of APRE belives that Research and Innovation is a strategic asset for a smart, sustainable and inclusive economic growth in Europe. Complexity and fast changing scenario in R&I can represent a stumbling block to access EU Programmes and funding opportunities. We are passionately committed to boost the Italian participation into the Framework Programme for Research and Innovation of the European Union (FP7). In synergy with Headquarter in Rome, APRE Brussels is strategically positioned.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Gianluigi DI BELLO 19.7.2014 17.7.2015
Enrico Mazzon 23.7.2014 21.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Organisation of joint workshops and events with MEPs from ITRE Committee
- Participation at ITRE Committee sessions

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 40
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 2 228 361
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1 217 835
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 1 213 171
- zo štátnych zdrojov: 4 664
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 1 010 526
- dary:
- členské: 751 634
attività formativa/informativa : 210 610
others : 48 282
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.