Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Numer identyfikacyjny w rejestrze 47334126319-83
Data rejestracji: 11-07-28 12:15:18

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-21 12:54:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-02 12:53:28


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Nazwa skrócona: APRE
Status prawny: non profit research organization
Strona internetowa: http://www.apre.it

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Diassina Di Maggio
Pełniona funkcja: General Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Gianluigi Di Bello
Pełniona funkcja: Head of Brussels Unit - Horizon 2020 NCP

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: via Cavour  71
00184 Rome
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 06 48939993
Numer faksu: (+39) 06 48902550
Inne dane kontaktowe: APRE - Agency for the Promotion of European Research
EU Liaison Office

Rue du Trône, 98 - 1050 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 290 22 71; +39 (0)6 49 93 72 08
Fax. +32 (0)2 2177415

E-mail: dibello@apre.it

Web: www.apre.it

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The team of APRE belives that Research and Innovation is a strategic asset for a smart, sustainable and inclusive economic growth in Europe. Complexity and fast changing scenario in R&I can represent a stumbling block to access EU Programmes and funding opportunities. We are passionately committed to boost the Italian participation into the Framework Programme for Research and Innovation of the European Union (FP7). In synergy with Headquarter in Rome, APRE Brussels is strategically positioned.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Gianluigi DI BELLO 14-07-19 15-07-17
Enrico Mazzon 14-07-23 15-07-21

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


- Organisation of joint workshops and events with MEPs from ITRE Committee
- Participation at ITRE Committee sessions

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 40
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Budżet ogólny: 2 228 361
w tym środki publiczne: 1 217 835
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 1 213 171
- ze źródeł krajowych: 4 664
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 1 010 526
- darowizny:
- składki członkowskie: 751 634
attività formativa/informativa : 210 610
others : 48 282
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.