Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Danish Fishermen's Association

Identifikační číslo v rejstříku: 47326968864-27
Datum registrace: 30/05/2012 13:13:04

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/05/2014 14:27:41
Datum poslední roční aktualizace je: 08/05/2014 14:27:41

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Danish Fishermen's Association

dkfisk

organisation

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Nordensvej, 3
Taulov
7000 fredericia
DÁNSKO

(+45) 70206100

(+45) 70206101

    Osoba s právní odpovědností

pan  niels wichmann

managing director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  kenn skau fischer

fisheries policy advisor

    Cíle a úkoly

to promote the interests of Danish fishing industry

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti

Den fælles fiskeripolitik

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Rybolov a akvakultura

    Členství a příslušnost

Member of Europeche and EAPO.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.