Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Danish Fishermen's Association

Identifikační číslo v rejstříku: 47326968864-27
Datum registrace: 30.5.12 13:13:04

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.5.14 14:27:41
Datum poslední roční aktualizace je 8.5.14 14:27:41


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Danish Fishermen's Association
Zkratka: dkfisk
Právní forma organisation
Internetové stránky: http://dkfisk.dk/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  niels wichmann
Funkce: managing director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  kenn skau fischer
Funkce: fisheries policy advisor

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Nordensvej Taulov 3
7000 fredericia
DÁNSKO
Telefon: (+45) 70206100
Číslo faxu: (+45) 70206101
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: to promote the interests of Danish fishing industry
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Den fælles fiskeripolitik

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Rybolov a akvakultura

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Member of Europeche and EAPO.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.