Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Danish Fishermen's PO

Identifikační číslo v rejstříku: 47326968864-27
Datum registrace: 30/05/2012 13:13:04

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/02/2015 13:35:09
Datum poslední roční aktualizace je: 16/02/2015 13:35:09
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 16/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Danish Fishermen's PO

dkfisk

organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Nordensvej 2
Taulov
7000 fredericia
DÁNSKO

(+45) 70206100

    Osoba s právní odpovědností

pan  niels wichmann

managing director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  kenn skau fischer

fisheries policy advisor

    Cíle a úkoly

Promoting the interests of the Danish fishing industry

  • evropské
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

The common fisheries policy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Den fælles fiskeripolitik

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Rybolov a akvakultura

    Členství a příslušnost

www.dkfisk.dk

Member of Europeche and EAPO.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.