Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

A.C.E. Consulting

Αριθμός μητρώου: 47268224281-35
ημερομηνία της εγγραφής: 2/10/2010 1:29:23 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 5/9/2014 4:19:39 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 5/9/2014 4:19:39 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: A.C.E. Consulting
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Consulting/Aerospace-Defense
Δικτυακός τόπος: http://freewebs.com/aceconsulting

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Fareid Ken Ali
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Fareid Ken Ali
Θέση: President

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 82 RED ROBINWAY 
M2R 3K7 Toronto
ΚΑΝΑΔΑΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+416) 9125923
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Dunn and Bradstreet Registered.
United States Department of Defense Central Contractor Registered ( CCR).
NATO CAGE Number Registered.
Specializing in Department of Defense Regulations:
Federal Acquisition Regulation (FAR).
Defense Federal Acquisition Regulation (DFAR).
Air Force Federal Acquisition Regulation Supplement (AFFARS).
Navy Acquisition Procedures Supplement (NAPS).
International Traffic in Arms Regulation Supplement (ITARS).
Contract Law - Working Experience.
Corporate Law - Working Experience.
Certificate in Alternate Dispute Resolution - (Negotiation,Mediation,Arbitration).
Litigation - Some Small Claims Court Experience.
Department of Defense and other US Government Departments Database Searches for applicable Solicitations for your Organization's Products.
All applicable Solicitations completed.
Certified Engineering Technician - Registered - The Ontario Association for Certified Engineering Technicians and Technologists.
Associated with the Canadian Council for Engineering Technicians and Technologists.
Ken Fareid Ali, President
Mr. Ali has over 25 years experience in the aviation industry beginning his career as a Engineering Technician in the Aerospace Sector. Mr Ali has worked for companies as Litton Systems, Allied Signal, Honeywell, Northrup Grumman, Gulfstream and their associated products. Mr Ali has flown a single aircraft out of the Buttonville Airport in Markham, Ontario, Canada. Mr Ali has experience in the Testing, Repair and Maintainance of complicated, high tech avionic equipment in both the Military ( Air, Radar & Shipboard Systems ) along with the Commercial Aerospace Sector ( Avionic Systems ).

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Executive Profile About A.C.E. Consulting
Founded in 2000 by Ken Fareid Ali, A.C.E. Consulting has come to be relied upon by companies that manufacture, operate, use, maintain and market business aircraft. A.C.E. Consulting provides real-time, accurate information and advice together with unique, information products. Our primary products focus on safety reports on Part 135 charter companies, aircraft operating cost reports, and market research for the commercial and business aviation industry. Since our inception our recognition and influence has grown to the point where we are now the de-facto standard for operator safety reports, aircraft operating cost reports and market research for aircraft manufacturers. A.C.E. Consulting was a pioneer in providing Management Systems to the business aviation sector, and remains in promoting this emerging standard for operations. A.C.E.Consulting reputation has been earned through a combination of technologically superior information products, and top quality data and research reports. A.C.E. Consulting headquarters are located in Toronto Canada.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία: the european union has expanded its vision into Africa and is expected to there making its presence known for the next 10-15 years actively participating in activities ranging from political to economic

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Services Offered Department of Defense and other US Government Departments Database Searches for applicable Solicitations for your Organization's Products.
All applicable Solicitations completed.
Certified Engineering Technician - Registered - The Ontario Association for Certified Engineering Technicians and Technologists.
Associated with the Canadian Council for Engineering Technicians and Technologists.
Microsoft Project, Microsoft Visio and Microsoft Office Experience.
Some Experience with Auto Cad / Auto Desk
Program Management Experience.
Project Management Experience.
Configuration Management / Configuration Control Experience.
Department of Defense Contract Administration ( Request for Quotations, Request for Proposals ).
Experience with the ERP / MRP Manufacturing Reporting System.
Procurement Experience using Engineering Specifications as a Procurement Tool.
Production Planning / Production Scheduling Experience.
Logistics Experience - Container Shipment Tracking from the Orient - Steam Ship Lines.
Logistics Tracking of Trains across North America - USA and Canada - CSX,CN,CP.
Logistics Tracking with Trucking - Obtaining Pickup Numbers and Custom Clearance Documents.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 1
Αριθμός των οργανισμών μελών. 1
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • OACETT (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:

 • ΚΑΝΑΔΑΣ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
The Ontario Association for Certified Engineering Technicians and Technologists

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 0
από δημόσια χρηματοδότηση: 0
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 0
- Επιχορηγήσεις: 0
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης:
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Independent Contractor Dunn and Bradstreet Registered.
United States Department of Defense Central Contractor Registered ( CCR).
NATO CAGE Number Registered.
Specializing in Department of Defense Regulations:
Federal Acquisition Regulation (FAR).
Defense Federal Acquisition Regulation (DFAR).
Air Force Federal Acquisition Regulation Supplement (AFFARS).
Navy Acquisition Procedures Supplement (NAPS).
International Traffic in Arms Regulation Supplement (ITARS).
Contract Law - Working Experience.
Corporate Law - Working Experience.
Certificate in Alternate Dispute Resolution - (Negotiation,Mediation,Arbitration).
Litigation - Some Small Claims Court Experience.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Yes, I Confirm to the Code of Conduct