Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

A.C.E. Consulting

Αριθμός μητρώου: 47268224281-35
ημερομηνία της εγγραφής: 02/10/2010 13:29:23

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/02/2015 20:00:46
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/02/2015 20:00:46
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

A.C.E. Consulting

Consulting/Aerospace-Defense

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

RED ROBINWAY, 82
M2R 3K7 Toronto
ΚΑΝΑΔΑΣ

(+416) 9125923

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Fareid Ken Ali

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Fareid Ken Ali

President

    Στόχοι και αποστολή

Executive Profile About A.C.E. Consulting
Founded in 2000 by Ken Fareid Ali, A.C.E. Consulting has come to be relied upon by companies that manufacture, operate, use, maintain and market business aircraft. A.C.E. Consulting provides real-time, accurate information and advice together with unique, information products. Our primary products focus on safety reports on Part 135 charter companies, aircraft operating cost reports, and market research for the commercial and business aviation industry. Since our inception our recognition and influence has grown to the point where we are now the de-facto standard for operator safety reports, aircraft operating cost reports and market research for aircraft manufacturers. A.C.E. Consulting was a pioneer in providing Management Systems to the business aviation sector, and remains in promoting this emerging standard for operations. A.C.E.Consulting reputation has been earned through a combination of technologically superior information products, and top quality data and research reports. A.C.E. Consulting headquarters are located in Toronto Canada.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Industry Consultation - Aerospace - Construction


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Services Offered Department of Defense and other US Government Departments Database Searches for applicable Solicitations for your Organization's Products.
All applicable Solicitations completed.
Certified Engineering Technician - Registered - The Ontario Association for Certified Engineering Technicians and Technologists.
Associated with the Canadian Council for Engineering Technicians and Technologists.
Microsoft Project, Microsoft Visio and Microsoft Office Experience.
Some Experience with Auto Cad / Auto Desk
Program Management Experience.
Project Management Experience.
Configuration Management / Configuration Control Experience.
Department of Defense Contract Administration ( Request for Quotations, Request for Proposals ).
Experience with the ERP / MRP Manufacturing Reporting System.
Procurement Experience using Engineering Specifications as a Procurement Tool.
Production Planning / Production Scheduling Experience.
Logistics Experience - Container Shipment Tracking from the Orient - Steam Ship Lines.
Logistics Tracking of Trains across North America - USA and Canada - CSX,CN,CP.
Logistics Tracking with Trucking - Obtaining Pickup Numbers and Custom Clearance Documents.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

the european union has expanded its vision into Africa and is expected to there making its presence known for the next 10-15 years actively participating in activities ranging from political to economic

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία

    Μέλη

1

OACETT(1)

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΚΑΝΑΔΑΣ

The Ontario Association for Certified Engineering Technicians and Technologists

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

0 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

Independent Contractor Dunn and Bradstreet Registered.
United States Department of Defense Central Contractor Registered ( CCR).
NATO CAGE Number Registered.
Specializing in Department of Defense Regulations:
Federal Acquisition Regulation (FAR).
Defense Federal Acquisition Regulation (DFAR).
Air Force Federal Acquisition Regulation Supplement (AFFARS).
Navy Acquisition Procedures Supplement (NAPS).
International Traffic in Arms Regulation Supplement (ITARS).
Contract Law - Working Experience.
Corporate Law - Working Experience.
Certificate in Alternate Dispute Resolution - (Negotiation,Mediation,Arbitration).
Litigation - Some Small Claims Court Experience.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Yes, I Confirm to the Code of Conduct