Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies

Id-nummer i registret: 47126711656-13
Registreringsdag: 08/05/2009 12:14:58

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 16:00:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 16:00:38
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies

VOICE asbl

Non-profit organisation

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Rue Royale 71
Bruxelles
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 25411360

    Juridiskt ansvarig

Kathrin Schick

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mourlon Magali

Programme Coordinator

    Mål och uppdrag

VOICE stands for Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies. It is a network representing 84 European non-governmental organisations (NGOs) active in humanitarian aid worldwide. Unlike its members, VOICE is not operational.
Seeking to involve its members in information, training, advocacy and lobbying, VOICE is the main NGO interlocutor with the European Union on emergency aid, relief, rehabilitation and disaster risk reduction. As a European network, it represents and promotes the values and specificities of humanitarian NGOs, in collaboration with other humanitarian actors. Based in Brussels, VOICE has been active since 1992 and became an independent organisation under Belgian law in 2001.
VOICE main objectives are:

To advocate for independent humanitarian action
VOICE monitors and advocates for the implementation of the European Humanitarian Aid Consensus. Members' expertise in humanitarian action--NGOs' added value--is brought to the attention of the EU and its Member States' decision-makers. Members' experience forms the basis of VOICE's thematic working groups on the European Commission's contractual partnership requirements (FPA), disaster risk reduction, and other ad hoc groups on policy issues.

To facilitate members' collective influence
VOICE facilitates its Members' collective influence in EU humanitarian aid-related policies by developing advocacy strategies and policy positions. VOICE promotes its positions through established dialogue and regular exchange with EU Institution and Member State actors. It also ensures relevant information-sharing on the EU context and trends within the network, while also engaging Members in working groups and capacity-building activities.

To support quality and professionalism
VOICE supports a high level of quality in its Members' humanitarian aid responses. VOICE contributes to Members' professionalism through information-sharing, workshops, and the maintenance of links with quality networks & initiatives, universities and research institutes.

 • Europeiska
 • Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

EU policies on humanitarian aid and disaster risk reduction
EU budget for development and humanitarian aid
EU relations with NGOs


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

FPA Watch Group : may be seen as an expert group;
It provides DG ECHO with the NGO perspectives and recommendations for improving its contractual relations with NGOs.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 3  

3

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Kathrin SCHICK 09/05/2015 07/05/2016
Celia CRANFIELD 19/02/2015 17/02/2016
Carolina RODRIGUES MORGADO 14/01/2015 12/01/2016

    Intresseområden

 • Budget
 • Humanitärt bistånd
 • Klimatarbetet
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

0

http://www.ngovoice.org/index.php?page=121

 • BELGIEN
 • DANMARK
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LUXEMBURG
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • PORTUGAL
 • SLOVAKIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • NORGE
 • SCHWEIZ

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € och < 199 999 €

527 735 €

205 444 €

 €

205 444 €

DG ECHO

322 291 €

317 968 €

4 323 €

Audited account for 2014.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.