Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Rechtsanwalt Dr. Anton Schaefer

Identifikavimo numeris Registre: 46864329475-46
Registracijos data: 02/09/2012 15:43:31

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/02/2015 09:39:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 10/02/2015 09:39:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 10/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Rechtsanwalt Dr. Anton Schaefer

AS

Einzelperson

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Advokatų kontoros

    Kontaktinė informacija

Montfortstrasse, 21
6850 Dornbirn
AUSTRIJA

(+43) 5572222010

    Teisiškai atsakingas asmuo

Anton Schaefer

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Anton Schaefer

CEO

    Tikslai ir uždaviniai

Anwaltliche und treuhänderische Vertretung von Einzelpersonen und Unternehmen aus dem EU/EWR-Raum, EFTA-Staaten und Drittstaaten.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Binnenmarkt, Energierecht, Datenschutz


 

Non

Non

Non

Non

Non

a

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Energetika
  • Teisingumo ir pagrindinių teisių
  • Transeuropiniai tinklai
  • Vartotojai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://LIRAK.li (Rechtsanwaltskammer Liechtenstein (LIRAK))
http://www.juristentag.at/
http://WKO.at
http://federalists.eu/
http://EuropaUnion.org
http://KFE.at
http://www.idm.at/
http://www.gerichtssachverstaendige.at/
http://www.austrian-standards.at/
http://spoe.at/
http://pvoe.at/

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • EuropaUnion Vorarlberg

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

derzeit werden keine Kosten verrechnet, die nicht tarifmässig gemäss RATG (FL) erfasst werden

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
1. Standes-Richtlinien der Rechtsanwälte Lichtenstein 2. CCBE Berufsregeln (Charta der Grundprinzipien der europäischen Rechtsanwälte und Berufsregeln der europäischen Rechtsanwälte) 3. Standes-Richtlinien der österreichischen Gerichtssachverständigen