Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

The Pew Charitable Trusts

Identitātes numurs Reģistrā: 46834536998-79
Reģistrācijas datums: 11.21.10 21:15:53

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.27.10 16:02:41
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.22.10 00:11:30


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: The Pew Charitable Trusts
Akronīms: Pew
Juridiskais statuss: U.S. 501(c)(3) public charity
Tīmekļa vietne: http://pewtrusts.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Rebecca Rimel
Amats President and CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Tamera Luzzatto
Amats Senior Vice President, Government Relations

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Market Street Suite 2800 2005
Philadelphia 19103-707
AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
Tālruņa numurs: (+215) 5759050
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Brussels Office:
Square du Bastion 1A
1050 Bruxelles
BELGIUM

London Office:
Studio 10, Tiger House
Burton Street
London WC1H 1BY
United Kingdom

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Pew seeks to help protect the natural environment and the rich array of life it supports. Specifically, we focus on the promotion of policies and practices that protect the global environment, preserve healthy forests and marine ecosystems, with a particular emphasis on global marine fisheries. Pew operates a European Marine Programme, with a central office in Brussels and a branch office in London. The goal of this programme is to strengthen the role of the European Union in ending global overfishing and reducing the destruction of the world's oceans. Our work in the EU is focused on the design and promotion of sustainable marine and fisheries policies, informed and guided by the most up-to-date and accurate scientific information. In addition, we are engaged in efforts to raise public awareness about the increasing environmental problems affecting Europe's marine environment and the world's oceans in general.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 25
Papildu informācija: Pew Charitable Trusts - Pew staff and consultants

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Mike Walker 14.4.11 15.30.10
Markus Knigge 14.26.2 15.24.2
Andrew Clayton 14.29.7 15.25.7
Sandrine POLTI 14.24.10 15.22.10
Marta Marrero 14.22.2 15.20.2
Cathrine Pedersen SCHIRMER 14.10.10 15.8.10
Appolonia Benoist 14.19.9 15.12.8
Jolien Van Daele 14.11.7 15.8.7
Uta Gertrud BELLION 14.11.12 15.9.12

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Pew operates a European Marine Programme office in Brussels in its pursuit to end global overfishing and reduce the destruction of the world's oceans and a branch office in London that advances marine conservation in the UK and its overseas territories. Our work in the EU aims to contribute to the design of sustainable European marine and fisheries policies. More particularly, our areas of interest are:
1. Ending Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing practices;
2. Decreasing the over-capacity of EU fishing fleets;
3. Phasing out environmentally harmful subsidies that damage marine ecosystems and resources;
4. Rigorously applying science-based catch limits for endangered fish species and timely fish stock recovery plans; and
5. Ending destructive fishing practices such as deep sea bottom trawling.
Pew's work is informed and guided by the most up-to-date and accurate scientific information. In addition, we are engaged in efforts to raise public awareness about the increasing environmental problems affecting Europe's marine environment and the world's oceans in general. Pew has been active in Europe since 2004, initiating and leading large NGO coalitions to help make marine policies more sustainable.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • VĀCIJA

Papildu informācija: Represented by staff and consultants.

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Deep Sea Conservation Coalition;
High Seas Alliance;
Antarctic Alliance.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 07/2013 - 06/2014
Kopējais budžets: 282 471 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 282 471 000
- ziedojumi: 282 471 000
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 1500000  € un < 1750000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.