Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

4sfera Innova

Tunnistenumero rekisterissä: 46814746825-10
Rekisteröintipäivä: 29.9.2011 12:24:40

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.9.2013 11:16:48
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.9.2013 11:16:48


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: 4sfera Innova
Lyhenne: 4sfera
Organisaation oikeudellinen muoto: Societat limitada
Internet-osoite: http://www.4sfera.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jaume Targa
Tehtävä organisaatiossa: Principal consultant

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jaume Targa
Tehtävä organisaatiossa: Principal consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Maluquer Salvador  2, 6º, 1ª
17002 Girona
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 679380101
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: 4sfera Innova is an specialised company in the management of environmental quality in the field of air quality, air pollution and climate change.

Jaume Targa is the main consultant 4sfera bringing over 10 years of experience in projects in the UK, Spain and European level. 4sfera offers innovative solutions to its clients through:

Innovative methods in management.
Optimization of resources and networks.
Interpretation and analysis of environmental data.
Assessment of air quality at local-regional.
Communication of environmental information via the Web and social networks.
And many other services and solutions!
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Technical consultancy to European Environment Agency (EEA) via European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM)

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Liikenne
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 09/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 50000  € - < 100000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Govern d'Andorra
 • Govern d'Aragó
 • AEA Technology Plc

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.