Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Technocorp Holding S.A

Id-nummer i registret: 46746029335-56
Registreringsdag: 14/08/2012 16:46:18

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 09:35:36
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 09:35:36
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Technocorp Holding S.A

Technocorp

Ltd

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Rue Girardet, 57
CH-2400 Le Locle
SCHWEIZ

(+41) 32 655 2030

    Juridiskt ansvarig

Dr. Hanspeter Rentsch

Member of the board of Directors

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jean-luc Bazin

Head of Technology Scouting

    Mål och uppdrag

Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Consumer, health, environment, competition, EU competitiveness


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Micro-Nano Robotics - Opportunities and Potential for Europe H2020
(Cecile HUET)

Attend to the REACH Review Technical workshop held on June 27th 2013 in Brussels.
Meeting with Mr. Karl Falkenberg, Directorate DG ENV on October 18th 2013.
Meeting with H-C. Eberl, DG ENV RoHS Policy Officer on July 1st 2014 at Digital Europe.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 2   25%: 2

4

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € och < 399 999 €

0 €

N/A

50 000 €

MICROFAST Project

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.