Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Technocorp Holding S.A

Numer identyfikacyjny w rejestrze 46746029335-56
Data rejestracji: 12-08-14 16:46:18

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-18 08:23:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-18 08:12:57


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Technocorp Holding S.A
Nazwa skrócona: Technocorp
Status prawny: Ltd
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Hanspeter Rentsch
Pełniona funkcja: Member of the board of Directors

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Jean-luc Bazin
Pełniona funkcja: Head of Technology Scouting

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue Girardet  57
CH-2400 Le Locle
SZWAJCARIA
Numer telefonu: (+41) 32 343 8946
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Attend to the REACH Review Technical workshop held on June 27th 2013 in Brussels.
Meeting with Mr. Karl Falkenberg, Directorate DG ENV on October 18th 2013.
Meeting with H-C. Eberl, DG ENV RoHS Policy Officer on July 1st 2014 at Digital Europe.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 200000  €–250000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.