Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Technocorp Holding S.A

Tunnistenumero rekisterissä: 46746029335-56
Rekisteröintipäivä: 14/08/2012 16:46:18

Tietoja päivitetty viimeksi: 18/07/2014 08:23:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 18/07/2014 08:12:57

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Technocorp Holding S.A

Technocorp

Ltd

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Rue Girardet, 57
CH-2400 Le Locle
SVEITSI

(+41) 32 343 8946

(+) 

Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Dr. Hanspeter Rentsch

Member of the board of Directors

    EU-suhteista vastaava henkilö

Jean-luc Bazin

Head of Technology Scouting

    Tavoitteet ja tehtävät

Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.

maailmanlaajuisia

    Toimet

Attend to the REACH Review Technical workshop held on June 27th 2013 in Brussels.
Meeting with Mr. Karl Falkenberg, Directorate DG ENV on October 18th 2013.
Meeting with H-C. Eberl, DG ENV RoHS Policy Officer on July 1st 2014 at Digital Europe.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 200 000  € - < 250 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.