Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Technocorp Holding S.A

Tunnistenumero rekisterissä: 46746029335-56
Rekisteröintipäivä: 14.8.2012 16:46:18

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.7.2014 8:23:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.7.2014 8:12:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Technocorp Holding S.A
Lyhenne: Technocorp
Organisaation oikeudellinen muoto: Ltd
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr. Hanspeter Rentsch
Tehtävä organisaatiossa: Member of the board of Directors

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jean-luc Bazin
Tehtävä organisaatiossa: Head of Technology Scouting

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Girardet  57
CH-2400 Le Locle
SVEITSI
Puhelinnumero: (+41) 32 343 8946
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Technocorp Holding is a Swiss company, mainly active in the sector of research, development, production and distribution within the field of watch making, microelectronic, micromechanics, telecommunication, automotive, renewable energies and related domains. Furthermore it aims to monitor and record all relevant industry and political initiatives and inform its parent company accordingly.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Attend to the REACH Review Technical workshop held on June 27th 2013 in Brussels.
Meeting with Mr. Karl Falkenberg, Directorate DG ENV on October 18th 2013.
Meeting with H-C. Eberl, DG ENV RoHS Policy Officer on July 1st 2014 at Digital Europe.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.