Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Identifikačné číslo v Registri: 4656646862-72
Dátum registrácie: 23.12.2008 13:44:13

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.12.2013 11:07:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.12.2013 11:07:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Skratka: LTO Nederland
Právna forma: vereniging
Internetová stránka: http://www.lto.nl

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Vincent Triebert
Funkcia: directiesecretaris

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Luc Groot
Funkcia: head Brussels office LTO Nederland

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Bezuidenhoutseweg  225
P. O. BOX: 29773
2594 AL Den Haag
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 70 3382700
Fax: (+31) 70 3382710
Ďalšie kontaktné údaje: Het adres van kantoor Brussel is
Trierstraat 59-61

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Ondersteunen van de leden in het versterken van hun positie in de markt en in de maatschappij
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Klaas Johan Osinga 19.7.2014 17.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Het hoofd van ons kantoor in Brussel is gevestigd in Brussel en volgt relevante EU-activiteiten. Op basis van het onderwerp zijn verschillende personen uit onze organisatie aanwezig in het Europees Parlement.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
lid van COPA-COGECA
lid van WFO

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.