Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 4656646862-72
Data Reġistrazzjoni: 23/12/2008 13:44:13

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 23/12/2014 21:23:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/11/2014 11:19:19


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Akronimu: LTO Nederland
Statut legali: vereniging
Websajt: http://www.lto.nl

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Vincent Triebert
Kariga: directiesecretaris

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Koert Verkerk
Kariga: head Brussels office LTO Nederland

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 225 Bezuidenhoutseweg 
Kaxxa Postali: 29773
Den Haag 2594 AL
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 70 3382700
Numru tal-faks: (+31) 70 3382710
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Het adres van kantoor Brussel is
Trierstraat 59-61

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Ondersteunen van de leden in het versterken van hun positie in de markt en in de maatschappij
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Klaas Johan Osinga 19/07/2014 17/07/2015
Evert Jan Los 13/01/2015 09/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Het hoofd van ons kantoor in Brussel is gevestigd in Brussel en volgt relevante EU-activiteiten. Op basis van het onderwerp zijn verschillende personen uit onze organisatie aanwezig in het Europees Parlement.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Baġit
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Suq Intern
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
lid van COPA-COGECA
lid van WFO

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 200000  € et < 250000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.