Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Xarxa d'Economia Solidaria

Identitātes numurs Reģistrā: 46530886415-21
Reģistrācijas datums: 11.11.8 12:47:04

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.29.7 08:57:49
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.29.7 08:57:49


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Xarxa d'Economia Solidaria
Akronīms: XES
Juridiskais statuss: Associació
Tīmekļa vietne: http://www.xes.cat

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Garcia Jané Jordi
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Ribas Sebastian Jordi
Amats Project Officer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: C/ Caspe  43
Barcelona 08010
SPĀNIJA
Tālruņa numurs: (+34) 619284532
Faksa numurs: (+34) 606862054
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Promover la economía social y solidaria como prácticas de producción, prestación de servicios, distribución, comercialización, consumo y ahorro con criterios democráticos, transparentes, socialmente responsables, y respetuosas y comprometidas con la comunidad y el medioambiente.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 130
Papildu informācija: Membership:
- 100 organisations
- 130 persons

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


- Campaña anual de Balance Social para organizaciones de la economía social y solidaria
- Plan de participación anual para las personas y organizaciones socias de la red
- Colección de libros sobre economía social y solidaria. Publicación de tres títulos anuales.
- Ciclo anual de ponencias y seminarios sobre temas relacionados con la economía social y solidaria y nuevos modelos económicos.
- Edición de materiales audiovisuales sobre experiencias de economía social y solidaria.
- Proyectos de cooperación para el desarrollo sobre promoción de la ESS en el Mediterráneo.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
La XES es:
- miembro del comité de coordinación de RIPESS Europa (Reseau Intercontinentale de promotion de l'ESS de l'Europe)
- miembro de la junta directiva de REAS (Red de Economia Alternativa y Solidaria de España)
- miembro activo de la campaña "Energia Limpia"

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.