Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Cine-Regio (European Association of Regional Film Funds)

Id-nummer i registret: 46323662272-17
Registreringsdag: 15/09/2009 12:11:02

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/04/2015 17:54:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 28/04/2015 17:54:41
Sista dag för nästa uppdatering är den: 28/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Cine-Regio (European Association of Regional Film Funds)

Cine-Regio

AISBL / non-profit association

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Bischoffsheimlaan, 38
c/o VAF
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+45) 40403545

    Juridiskt ansvarig

Charlotte Appelgren

Secretary-General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Charlotte Appelgren

Secretary-General

    Mål och uppdrag

Cine-Regio is the European Network of Regional & Audiovisual Film Funds. The members deliver a range of schemes to the audiovisual sector which aim to support film culture, encourage social cohesion and build regional infrastructure. Regional film support is vital to foster the development of the European audiovisual sector and promotes local cultural identity, cultural diversity and democratic empowerment. Cine-Regio encourages interregional and cross-border co-operation, and together with the European film industry and members, we are continuously involved in initiating and organising activities in the European regions. Cine-Regio’s main objectives are threefold and interlinked: knowledge-sharing, film policy making and to strengthen the co-development and co-production of audiovisual products. Cine-Regio aisbl was established in May 2005. Today we represent 43 Regional Film Funds from 15 countries.

 • Europeiska
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Digital Agenda
Copyright
Creative Europe
Cinema Communication /GBER
Green/sustainable film production
Audiovisual

Cinema Communication/ GBER
CR Focus reports. See www.cineregio.org


 

Nej

Nej

Cinema - Film heritage

Nej

Nej

Film & AV sector (Creative Europe, Licenses for Europe, Cinema Communication, etc.)

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1  

1

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät

    Medlemskap

0

www.cineregio.org/members

 • BELGIEN
 • DANMARK
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND
 • NORGE
 • SCHWEIZ

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € och < 49 999 €

174 500 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

174 500 €

129 000 €

45 500 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.