Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Cine-Regio (European Association of Regional Film Funds)

Id-nummer i registret: 46323662272-17
Registreringsdag: 2009-09-15 12:11:02

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-26 18:33:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-26 18:19:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Cine-Regio (European Association of Regional Film Funds)
Förkortning: Cine-Regio
Associationsform (rättslig ställning): AISBL / non-profit association
Webbplats: http://cineregio.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Charlotte Appelgren
Befattning: Secretary-General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Charlotte Appelgren
Befattning: General-Secretary

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bischoffsheimlaan c/o VAF 38
1000 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+45) 40403545
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Cine-Regio is the European Network of Regional & Audiovisual Film Funds. The members deliver a range of schemes to the audiovisual sector which aim to support film culture, encourage social cohesion and build regional infrastructure. Regional film support is vital to foster the development of the European audiovisual sector and promotes local cultural identity, cultural diversity and democratic empowerment. Cine-Regio encourages interregional and cross-border co-operation, and together with the European film industry and members, we are continuously involved in initiating and organising activities in the European regions. Cine-Regio’s main objectives are threefold and interlinked: knowledge-sharing, film policy making and to strengthen the co-development and co-production of audiovisual products. Cine-Regio aisbl was established in May 2005. Today we represent 39 Regional Film Funds from 15 countries.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Film & AV sector (Creative Europe, Licenses for Europe, Cinema Communication, etc.)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Kultur
 • Regionalpolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 1
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • DANMARK
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND

 • NORGE
 • SCHWEIZ
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 160 000
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 160 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 114 500
savings : 45 500
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.