Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Schneider Electric

Id-nummer i registret: 46302264606-44
Registreringsdag: 25/11/2010 12:03:49

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/04/2015 18:57:28
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/04/2015 18:42:54
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Schneider Electric

SE

SAS

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Joseph Monier, 35
92506 Rueil-Malmaison cedex
FRANKRIKE

(+33) 141298754

    Juridiskt ansvarig

Guy Renard

Directeur Général Délégué

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Bertrand Deprez

Vice-President, EU Goverment Affairs

    Mål och uppdrag

Bureau de representation de Schneider Electric auprès des institutions européennes

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Politiques énergétiques ("Energy Union Package" incluant notamment les legislations sur l'efficacité energetique et sur l'organisation du marché de l'energie), agenda digital (Directive NIS, Data Protection Framework, "Digital Single Market Initiative"), économie circulaire (Resource Efficiency Package), politiques industrielles et commerce (TTIP)


 

Nej

Nej

Smart Grid Task Force, Alliance Internet of Things for Innovation

Nej

Nej

Internal market for energy
Resource efficiency
EU funding programmes
Energy efficiency
Eco-design and ERP
Smart cities
Digital Agenda
Energy and Climate change
Transport
Industrial policy
Public procurement
Smart grid
Infrastructure
Renewable Energy
Trade

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2   25%: 3

5

2,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Bertrand DEPREZ 01/04/2015 30/03/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

    Medlemskap

European Alliance to Save Energy (EUASE)
European Bulding Automation Control ( EUBAC)
Smart Energy Demand Coalition ( SEDC)
Digital Europe
Energy Efficiency Industrial Process (EEIP)
European Coordinating Committee of Manufacturers of Electrical Switchgear and Controlgear (CAPIE)
European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers (CECAPI)
European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry (T&D Europe)
European Engineering Industries Association (Orgalime)
European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronic (CEMEP)

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

>= 500 000 € och < 599 999 €

 €

1 600 000 €

FP7

L'estimation des couts couvrent deux personnes à temps plein ainsi que trois personnes à quart temps (tous employés de Schneider), le contrat avec une société de consultance (Europtimum) et l'adhésion directe à des associations européennes dont l'adhésion est ouverte aux entreprises directement (EUASE, eu.bac, Digital Europe et SEDC).
Les subvention couvrent les subventions de la Commission européenne pour deux projets collaboratifs "Arrowhead" et "Tribute" dans le cadre du programme de recherche et dévelopement FP7

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.