Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Schneider Electric

Id-nummer i registret: 46302264606-44
Registreringsdag: 2010-11-25 12:03:49

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-25 13:58:33
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-13 14:27:52


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Schneider Electric
Förkortning: SE
Associationsform (rättslig ställning): SAS
Webbplats: http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/home.page

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Guy Renard
Befattning: Directeur Général Délégué

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Claude Breining
Befattning: Responsable des affaires Européennes

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Joseph Monier  35
92506 Rueil-Malmaison cedex
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 141298754
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Schneider Electric Services International
Place du Champs de Mars, 5
Tour Bastion, 14th Floor
B-1050 Brussels

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Bureau de representation de Schneider Electric auprès des institutions européennes
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Manon Leclerc 2014-06-04 2014-10-02
Bertrand DEPREZ 2014-02-27 2015-02-25

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Internal market for energy
Energy roadmap 2050
Resource efficiency roadmap
EU funding programmes
Energy efficiency Directive
Eco-design and ERP
Smart cities
Digital Agenda
Energy and Climate Package
Transport
Industrial policy
Public procurement
Climate change agenda
Smart grid
Infrastructure
Renewable Energy
Trade

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Alliance to Save Energy (EUASE)
European Bulding Automation Control ( EUBAC)
Smart Energy Demand Coalition ( SEDC)
Digital Europe
Energy Efficiency Industrial Process (EEIP)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 01/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 500000  € och < 600000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.