Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

EEVS Insight Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 46272848801-47
Dátum registrácie: 18/05/2012 16:50:17

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 31/03/2015 14:21:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 31/03/2015 14:21:09
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 31/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

EEVS Insight Ltd

EEVS

Limited Company

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

40 Melton Street
NW1 2FD London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 845 604 2094

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Alex Rathmell

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Ian Jeffries

Head of Commercial

    Ciele a poslanie

EEVS (Energy Efficiency Verification Specialists) is the UK’s leading provider of independent performance measurement and verification (M&V) services for energy, water and waste efficiency products and services. Since 2011 we have successfully evaluated over 350 energy-saving schemes in accord with the International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), the leading global standard.

Our independent evidence-based analysis is essential for objective project evaluation, enabling suppliers to prove their product’s performance credentials while giving end-users the all-important comfort that they are getting value for money. Moreover, by bringing greater transparency to the market EEVS aims to improve the attractiveness of resource efficiency services and accelerate the uptake of the best energy, water and waste efficiency technologies and services.

For more information about EEVS and IPMVP please visit www.eevs.co.uk

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Horizon 2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Energy efficiency
Performance measurement

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Energetika

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

ESTA (Energy Services and Technology Association)

    Finančné údaje

04/2013  -  04/2014

>= 900 000 € a < 999 999 €

>= 1 000 000 €

 • Anesco
 • Wm Morrisons
 • Northern Lincolnshire & Goole NHS Trust
 • Department of Energy & Climate Change
 • Lloyds Banking Group
 • powerPerfector Ltd

22 168 €

Intelligent Energy Europe Transparense

 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.