Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EEVS Insight Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 46272848801-47
Dátum registrácie: 18.5.2012 16:50:17

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.5.2014 10:59:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.5.2014 10:59:53


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EEVS Insight Ltd
Skratka: EEVS
Právna forma: Limited Company
Internetová stránka: http://www.eevs.co.uk

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Alex Rathmell
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Ian Jeffries
Funkcia: Head of Commercial

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Baker Street  83
W1U 6AG London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 845 604 2094
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EEVS (Energy Efficiency Verification Specialists) is the UK’s leading provider of independent performance measurement and verification (M&V) services for energy, water and waste efficiency products and services. Since 2011 we have successfully evaluated over 350 energy-saving schemes in accord with the International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), the leading global standard.

Our independent evidence-based analysis is essential for objective project evaluation, enabling suppliers to prove their product’s performance credentials while giving end-users the all-important comfort that they are getting value for money. Moreover, by bringing greater transparency to the market EEVS aims to improve the attractiveness of resource efficiency services and accelerate the uptake of the best energy, water and waste efficiency technologies and services.

For more information about EEVS and IPMVP please visit www.eevs.co.uk
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Energy efficiency
Performance measurement

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ESTA (Energy Services and Technology Association)

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 04/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
782 000 €

Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 7500000 € eur a menej ako 7750000 € eur.
 • powerPerfector

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.