Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EEVS Insight Ltd

Tunnusnumber registris: 46272848801-47
Registreerimise kuupäev: 18.05.12 16:50:17

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 15.05.14 10:59:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 15.05.14 10:59:53


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EEVS Insight Ltd
Akronüüm: EEVS
Õiguslik vorm: Limited Company
Veebisait: http://www.eevs.co.uk

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alex Rathmell
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ian Jeffries
Ametikoht: Head of Commercial

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 83 Baker Street 
W1U 6AG London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 845 604 2094
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: EEVS (Energy Efficiency Verification Specialists) is the UK’s leading provider of independent performance measurement and verification (M&V) services for energy, water and waste efficiency products and services. Since 2011 we have successfully evaluated over 350 energy-saving schemes in accord with the International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), the leading global standard.

Our independent evidence-based analysis is essential for objective project evaluation, enabling suppliers to prove their product’s performance credentials while giving end-users the all-important comfort that they are getting value for money. Moreover, by bringing greater transparency to the market EEVS aims to improve the attractiveness of resource efficiency services and accelerate the uptake of the best energy, water and waste efficiency technologies and services.

For more information about EEVS and IPMVP please visit www.eevs.co.uk
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Energy efficiency
Performance measurement

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ESTA (Energy Services and Technology Association)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 04/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
782 000 €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 7500000 € või suurem, kuid väiksem kui 7750000 €.
 • powerPerfector

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.