Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Wirtschaftskammer Wien/Fachgruppe Finanzdienstleister

Identifikační číslo v rejstříku: 4607967111-17
Datum registrace: 01/07/2008 12:04:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 07:30:30
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 07:30:30
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Wirtschaftskammer Wien/Fachgruppe Finanzdienstleister

FG FDL/WKW

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Schwarzenbergplatz, 14
1040 Wien
RAKOUSKO

(+431) 514503733

    Osoba s právní odpovědností

pan  Georg Plesnik

Geschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Georg Plesnik

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

Die Wirtschaftskammern Österreichs vertreten die Interessen der Unternehmen, fördern die Wirtschaft und vermitteln Wissen. Die Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Wien setzt sich als Interessenvertretung der Finanzdienstleistungsbranche Österreichs für die Schaffung von allgemein gültigen Qualitätsstandards auf höchstem Niveau - unter Wahrung sowie Bemühungen um den Anleger- und Konsumentenschutz - sowie für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Finanzdienstleistungsbranche ein.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

IMD2 MifID 2


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Lobbying im Bereich der Finanzdienstleistung;

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

45 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.