Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Wirtschaftskammer Wien/Fachgruppe Finanzdienstleister

Identifikační číslo v rejstříku: 4607967111-17
Datum registrace: 1.7.08 12:04:47

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 4.6.14 7:41:17
Datum poslední roční aktualizace je 4.6.14 7:41:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Wirtschaftskammer Wien/Fachgruppe Finanzdienstleister
Zkratka: FG FDL/WKW
Právní forma Körperschaft öffentlichen Rechts
Internetové stránky: http://www.diefinanzdienstleister.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Georg Plesnik
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Georg Plesnik
Funkce: Geschäftsführer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Schwarzenbergplatz  14
1040 Wien
RAKOUSKO
Telefon: (+431) 514503733
Číslo faxu: (+431) 514503734
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die Wirtschaftskammern Österreichs vertreten die Interessen der Unternehmen, fördern die Wirtschaft und vermitteln Wissen. Die Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Wien setzt sich als Interessenvertretung der Finanzdienstleistungsbranche Österreichs für die Schaffung von allgemein gültigen Qualitätsstandards auf höchstem Niveau - unter Wahrung sowie Bemühungen um den Anleger- und Konsumentenschutz - sowie für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Finanzdienstleistungsbranche ein.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Lobbying im Bereich der Finanzdienstleistung;

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Vnitřní trh

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 45 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.