Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Wirtschaftskammer Wien/Fachgruppe Finanzdienstleister

Идентификационен номер в Регистъра: 4607967111-17
Дата на регистрация: 08-7-1 12:04:47

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-4 7:41:17
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-4 7:41:17


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Wirtschaftskammer Wien/Fachgruppe Finanzdienstleister
Инициали: FG FDL/WKW
Правен статут: Körperschaft öffentlichen Rechts
Уебсайт: http://www.diefinanzdienstleister.eu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Georg Plesnik
Длъжност: Geschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Georg Plesnik
Длъжност: Geschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Schwarzenbergplatz  14
1040 Wien
АВСТРИЯ
Телефонен номер: (+431) 514503733
Факс: (+431) 514503734
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Die Wirtschaftskammern Österreichs vertreten die Interessen der Unternehmen, fördern die Wirtschaft und vermitteln Wissen. Die Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Wien setzt sich als Interessenvertretung der Finanzdienstleistungsbranche Österreichs für die Schaffung von allgemein gültigen Qualitätsstandards auf höchstem Niveau - unter Wahrung sowie Bemühungen um den Anleger- und Konsumentenschutz - sowie für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Finanzdienstleistungsbranche ein.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Lobbying im Bereich der Finanzdienstleistung;

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Вътрешен пазар

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 45 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.