Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Royal College of Nursing

Id-nummer i registret: 46066856015-15
Registreringsdag: 13/06/2011 10:36:03

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 25/02/2015 15:30:14
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 25/02/2015 15:30:14
Sista dag för nästa uppdatering är den: 25/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Royal College of Nursing

RCN

Trade union / proffessional body

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Cavendish Square, 20
W1G 0RN London
STORBRITANNIEN

(+44207) 6473804

    Juridiskt ansvarig

Peter Carter

Chief Executive & General Secretary

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Susan Williams

Senior International Adviser

    Mål och uppdrag

With a membership of over 400,000 registered nurses, midwives, health visitors, nursing students, health care assistants and nurse cadets, the Royal College of Nursing (RCN) is the voice of nursing across the UK and the largest professional union of nursing staff in the world. RCN members work in a variety of hospital and community settings in the NHS and the independent sector. The RCN promotes patient and nursing interests on a wide range of issues by working closely with the Government, the UK parliaments and other national and European political institutions, trade unions, professional bodies and voluntary organisations.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

All health, employment, education and any other EU issues impacting on nurses and nursing in the UK


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Anything that involves or affects nurses and nursing within the UK or on a global scale.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   75%: 1   25%: 1

3

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utveckling

    Medlemskap

European Federation of Nurses Associations.
Commonwealth Nurses and Midwives Federation.
European Federation of Public Service Unions.
European Public Health Alliance.
European Health Management Association.
International Confederation of Midwives.
WHO Europe - European Forum of National Nursing and Midwifery Associations.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

1 624 €

ENS4CARE via EFN

0 €

n/a

RCN receive funding for ENS4CARE project via the project leads, EFN

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.