Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Royal College of Nursing

Id-nummer i registret: 46066856015-15
Registreringsdag: 2011-06-13 10:36:03

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-19 12:46:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-19 12:46:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Royal College of Nursing
Förkortning: RCN
Associationsform (rättslig ställning): Trade union / proffessional body
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Carter
Befattning: Chief Executive & General Secretary

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Susan Williams
Befattning: Senior International Adviser

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Cavendish Square  20
W1G 0RN London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44207) 6473804
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: With a membership of over 400,000 registered nurses, midwives, health visitors, nursing students, health care assistants and nurse cadets, the Royal College of Nursing (RCN) is the voice of nursing across the UK and the largest professional union of nursing staff in the world. RCN members work in a variety of hospital and community settings in the NHS and the independent sector. The RCN promotes patient and nursing interests on a wide range of issues by working closely with the Government, the UK parliaments and other national and European political institutions, trade unions, professional bodies and voluntary organisations.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 20
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Anything that involves or affects nurses and nursing within the UK or on a global scale.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Federation of Nurses Associations.
Commonwealth Nurses and Midwives Federation.
European Federation of Public Service Unions.
European Public Health Alliance.
European Health Management Association.
International Confederation of Midwives.
WHO Europe - European Forum of National Nursing and Midwifery Associations.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2011 - 01/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 200000  € och < 250000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.