Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Association of Hungarian Confectionery Marnufacturers

Inschrijvingsnummer in het register 46048398282-16
Inschrijvingsdatum: 8-3-12 7:12:42

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 11-2-14 11:44:08
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 11-2-14 11:44:08


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Association of Hungarian Confectionery Marnufacturers
Acroniem: HUNBISCO
Rechtsvorm: Association
Website: http://www.hunbisco.hu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Sándor Sánta
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Anna Benke
Functie: Secretary General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Kuny Domokos  13-15
1012 Budapest
HONGARIJE
Telefoon: (+36) 30 488 82 72
Faxnummer: (+36) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The objects of the association are,

• to bring together the National member companies of the industries concerned and to develop between them a spirit of Hungarian and European solidarity

• to promote and to defend their common interests in relation to the authorities and the institutions of the Hungarian, EU and other European stakeholders

• to direct all the negotiations of these industries with the EU and relevant international Organisations, particularly in the agricultural and food industries sector in Europe

• to facilitate the free circulation of sector products in Europe and to co-operate in the elaboration of common regulations. For this purpose the association will collect and disseminate information as necessary to achieve its objectives, in compliance with competition and anti-trust laws.

• to defend the common interests of the sector industries in the face of all unfair competition and vis-a-vis the authorities and institutions of Hungary and the European Union.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Zsolt Karancsy 5-9-14 3-9-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Public Health Tax
TFA Legislation
Food labelling
Health Claims
CAP reform

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Begroting
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
CAOBISCO
FDE - Hungary
Hungarian Association of Packaging and Materials Handling
Hungarian Sugar Council

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.